מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

צוות היחידה לקידום הסטודנטים הערבים

תפקיד שם E-mail טלפון משרד
מנהל היחידה מר ניזאר ביטאר  nizarb@yvc.ac.il 04-6423597 6215
מזכירת היחידה גב' רנא בשאראת ranab@yvc.ac.il 04-6423597 6107
יועצת חינוכית – אקדמית גב' אסמהאן ח'ליפה עלי asmahank@yvc.ac.il 04-6423647 6216
מאבחנת ויועצת לקויות למידה גב' לנא בולוס lanab@yvc.ac.il 04-6423655  6205
רכזת פרוייקט "כתיבה אקדמית" גב' אסנת רוזנר
רכזת פרוייקט "אוריינות סטטיסטית" גב' ג'האד אגבאריה
רכז פרוייקט "אוריינות כלכלית" גב' נידאא' עכאשה
רכז פרוייקט "אוריינות פסיכולוגית" גב' לינא דאניאל
רכז פרוייקט "אוריינות הבריאות" גב' נור שחברי