מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

טופס הגשת מועמדות לפעילות במסגרת היחידה למעורבות חברתית בעבור מלגות– לשנה"ל תשע"ז