מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

טופס הגשת מועמדות לפעילות במסגרת היחידה למעורבות חברתית בעבור נ"ז – לשנה"ל תשע"ז

*** קבלת 2 נ"ז על פעילות חוץ לימודית מתאפשרת פעם אחת במהלך התואר, בכפוף לאישור ראש החוג ובתנאי שעמדת בדרישות הפרויקט במלואן ***נקודות זכות הניתנות לסטודנט בגין הפעילות תחויבנה במסגרת שכ"ל השנתי***
בשליחת טופס זה אני מצהיר/ה שקראתי את האמור לעיל