🔹 מלגה לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר נולדו בארץ או נמצאים בארץ מעל 15 שנה, המתחילים ללמוד שנה א' לתואר ראשון או שני בשנת הלימודים תשפ"א*.
🔹 הזכאות למלגה תיבחן על פי קריטריונים סוציואקונומיים ותחומי הלימוד לתואר.
🔹 הזכאים למלגה יוכלו לקבל 10,000 ₪ עבור כל שנה בתואר, במקביל לפעילות חברתית.
🔹 המתחילים תואר שני יוכלו לקבל מלגה בגובה 10,000 ₪ עבור שנת הלימודים הראשונה בלבד.

ההרשמה באתר פרח: https://bit.ly/2QNF6Fm
לפרטים נוספים על המלגה: https://bit.ly/2Ap4jRJ
*במוסדות בתקצוב ות"ת וכן במוסדות שאינם בתקצוב המדינה.