מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

מועדי בחינות

*ט.ל.ח המכללה האקדמית עמק יזרעאל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תאריכי הבחינות.

לידיעתכם, מועדי הבחינות המעודכנים והסופיים יפורסמו באישור הנבחן, לא יאוחר משבועיים לפני תקופת הבחינות.

בחינות סמסטר א'

תוכנית משיב הרוח לימודי העשרה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני בסיעוד
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני במנהל מערכות בריאות
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני ייעוץ חינוכי
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לכלכלה וניהול
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למערכות מידע
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לסיעוד
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למנהל מערכות בריאות
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לשירותי אנוש
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לעבודה סוציאלית
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למדעי ההתנהגות
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לתקשורת
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למדע המדינה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לפסיכולוגיה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לקרימינולוגיה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לחינוך
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג הרב תחומי במדעי החברה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        

בחינות סמסטר ב'

תוכנית משיב הרוח לימודי העשרה
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני בסיעוד
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני במנהל מערכות בריאות
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני ביעוץ ופיתוח ארגוני
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני בייעוץ חינוכי
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לכלכלה וניהול
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לסיעוד
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למערכות מידע
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למנהל מערכות בריאות
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לשירותי אנוש
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לעבודה סוציאלית
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למדעי ההתנהגות
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לתקשורת
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למדע המדינה
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לפסיכולוגיה
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לקרימינולוגיה
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לחינוך
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג הרב תחומי במדעי החברה
        Array
(
  [category] => 330
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)