מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

מועדי בחינות

מועדי בחינות סמסטר ב' תשפ"א

החוג לשירותי אנוש
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תוכנית משיב הרוח לימודי העשרה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני ייעוץ חינוכי
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני בסיעוד
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני במנהל מערכות בריאות
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לתקשורת
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לקרימינולוגיה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לפסיכולוגיה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לעבודה סוציאלית
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לסיעוד
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למערכות מידע
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למנהל מערכות בריאות
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למדעי ההתנהגות
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג למדע המדינה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לכלכלה וניהול
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג לחינוך
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
החוג הרב תחומי במדעי החברה
        Array
(
  [category] => 352
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        

*ט.ל.ח המכללה האקדמית עמק יזרעאל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תאריכי הבחינות.

לידיעתכם, מועדי הבחינות המעודכנים והסופיים יפורסמו באישור הנבחן, לא יאוחר משבועיים לפני תקופת הבחינות.