מנהל סטודנטים

מנהל סטודנטים

רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

–  שעות הפעילות: ראשון ורביעי 8:30-18:00  |  שני, שלישי וחמישי 8:30-15:30

שנתונים

שימו לב !
לצפייה בקבצי השנתון יש להשתמש בתוכנת Acrobat Reader.
התוכנה זמינה להורדה חינם כאן.

בחר שנתון:
משיב הרוח – לימודי העשרה – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:26.01.2017
מפתח לעזרה-קיצורים בשנתון – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:13.11.2016
לוח שנת הלימודים תשע"ז תאריך עדכון אחרון:13.11.2016
מידע כללי – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:13.11.2016
המחלקה ללימודי אנגלית – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:26.01.2017
לימודי B.A למצטיינים – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:13.11.2016
תכניות דו חוגיות שנה ב' – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:13.11.2016
תכניות דו חוגיות שנה א' – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:13.11.2016
תכניות דו חוגיות שנה ג' – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:13.11.2016
תקנון גורן – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:28.11.2016
המרכז ללימודים קדם אקדמיים – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:13.11.2016
החוג לשירותי אנוש – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:30.01.2017
החוג לתקשורת – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:02.02.2017
החוג לקרימינולוגיה – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:26.01.2017
החוג לסיעוד – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:01.01.2017
החוג לפסיכולוגיה – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:26.01.2017
החוג למערכות מידע תשע"ז תאריך עדכון אחרון:26.01.2017
החוג למנהל מערכות בריאות – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:14.02.2017
החוג למדע המדינה – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:13.02.2017
החוג למדעי ההתנהגות – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:31.01.2017
החוג לכלכלה וניהול – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:19.02.2017
החוג לחינוך – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:26.01.2017
החוג הרב תחומי במדעי החברה – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:06.02.2017
התאמות לידה – עדכון כללי – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:30.03.2016
תקנונים ונהלים תשע"ז – תשע"ז תאריך עדכון אחרון:08.01.2017
חוק זכויות הסטודנט תשע"ז תאריך עדכון אחרון:10.11.2016
תקנון לימודים לתואר שני תשע"ז תאריך עדכון אחרון:10.11.2016
לוח שנת הלימודים תשע"ו תאריך עדכון אחרון:27.12.2016
שנתון תוכניות דו חוגיות – תשע"ו תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
מפתח סימני קיצור לשנתונים תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון לימודי B.A למצטיינים תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון המרכז ללימודים קדם אקדמיים תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון המחלקה לעבודה סוציאלית תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון היחידה ללימודי אנגלית ועברית תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון החוג לתקשורת תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון החוג לשירותי אנוש תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון החוג לפסיכולוגיה תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון החוג לסיעוד תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון החוג למנהל מערכות בריאות תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון החוג למערכות מידע ניהוליות תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון החוג למדעי ההתנהגות תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון החוג למדעי המדינה תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון החוג לכלכלה וניהול תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
שנתון החוג לחינוך תאריך עדכון אחרון:27.04.2016
תקנונים ונהלים – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
תקנון משמעת סטודנטים – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
תקנון גורן – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
תקנון שכר לימוד לתואר שני – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:08.02.2017
תקנון לימודים לתואר שני – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
תוכנית דו חוגית – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
רשימת קשר – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
מידע כללי – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
משיב הרוח לימודי העשרה – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
לוח שנת הלימודים – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
מפתח סימני קיצור – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
לימודי BA למצטיינים – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
חוק זכויות הסטודנט – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לתקשורת – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לקרימינולוגיה – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לשירותי אנוש – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לפסיכולוגיה – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לסיעוד – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לערכות מידע ניהוליות – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג למנהל מערכות בריאות – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג למדע ההתנהגות – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג למדע המדינה – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לכלכלה וניהול – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג הרב תחומי במדעי החברה – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לחינוך – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
תקנונים ונהלים – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
תקנון שכר לימוד לתואר שני תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
תקנון לימודים לתואר שני – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
תוכניות דו חוגיות -תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
רשימת קשר -תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
משיב הרוח לימודי העשרה -תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
מפתח סימני קיצור -תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
מידע כללי -תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
לימודי BA למצטיינים – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
חוק זכויות הסטודנט – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
לוח שנת הלימודים -תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לשירותי אנוש — תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לתקשורת – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לקרימינולוגיה – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לפסיכולוגיה – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לסיעוד – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג למידע מערכות ניהוליות – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג למדע ההתנהגות – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג למנהל מערכות בריאות – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג למדע המדינה – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לכלכלה וניהול – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג הרב תחומי במדעי החברה – תשע"ד תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
החוג לחינוך – תשע"ה תאריך עדכון אחרון:04.12.2016
תקנון שכר לימוד לתואר שני – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
תקנונים ונהלים – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
תוכנית דו חוגית – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
תקנון לימודים לתואר שני – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
רשימת קשר – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
נוהל עבודת גמר יעוץ חינוכי – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
מפתח סימני קיצור – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
מידע כללי – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
לימודי B.A למצטיינים – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
לוח שנת הלימודים – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
חוק זכויות הסטודנט – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
המרכז ללימודים קדם אקדמיים – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לתקשורת – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לשירותי אנוש – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לקרימינולוגיה – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לסיעוד – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לפסיכולוגיה – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג למערכות מידע ניהוליות – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג למנהל מערכות בריאות – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג למדעי ההתנהגות – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג למדע המדינה – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג ללימודים רב תחומיים – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לכלכלה וניהול – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לחינוך – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג הרב תחומי במדעי החברה – תשע"ג תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
תקנונים ונהלים – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
תקנון שכר לימוד לתואר שני – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
תקנון לימודים לתואר שני – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
תקנון גורן – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
תוכניות דו חוגיות – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
רשימת קשר – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
קיצורים בשנתון מפתח סימנים – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
מידע כללי – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
לימודי B.A למצטיינים – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
לימודי אנגלית ועברית – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
לוח שנת הלימודים – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
חוק זכויות הסטודנטים – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
המרכז ללימודים קדם אקדמיים – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לתקשורת – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לשירותי אנוש – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לקרימינולוגיה – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לפסיכולוגיה – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לסיעוד – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג למערכות מידע ניהוליות – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג למנהל מערכות בריאות – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג למדעי ההתנהגות – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג למדע המדינה – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג ללימודים רב תחומיים – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לכלכלה תוכנית דו חוגית – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לכלכלה וניהול – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
החוג לחינוך – תשע"ב תאריך עדכון אחרון:05.12.2016
תקנונים ונהלים – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תקנון שכר לימוד לתואר שני – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תקנון לימודים לתואר שני – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תקנון גורן – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תקנון B.A למצטיינים – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תכנית דו חוגית – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
רשימת קשר – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
קיצורים בשנתון מפתח סימנים – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
מידע כללי – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
לימודי אנגלית ועברית – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
לוח שנת הלימודים – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
חוק זכויות הסטודנט- תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
המרכז ללימודים קדם אקדמיים – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לתקשורת לתלמידי שנקר – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לתקשורת – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לשירותי אנוש – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לקרימינולוגיה – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לפסיכולוגיה – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לסיעוד – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למערכות מידע ניהוליות – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למנהל מערכות בריאות – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למדעי ההתנהגות – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לכלכלה תוכנית דו חוגית – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג ללימודים רב תחומיים – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לכלכלה וניהול – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לחינוך – תשע"א תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תקנונים ונהלים – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
עבודת גמר בייעוץ חינוכי – תש"ע תאריך עדכון אחרון:08.02.2017
תקנון שכר לימוד לתואר שני – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תקנון גורן – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תכנית לימודי B.A למצטיינים – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תכניות דו חוגיות – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
שנתון תש"ע מידע כללי תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
רשימת קשר – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
קיצורים בשנתון מפתח סימנים – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
לימודי אנגלית ועברית – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
לוח שנת הלימודים תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
חוק זכויות הסטודנט- תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
המרכז ללימודים קדם אקדמיים – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לתקשורת – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לשירותי אנוש – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לקרימינולוגיה – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לפסיכולוגיה – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לסיעוד – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למערכות מידע ניהוליות – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למנהל מערכות בריאות – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למדעי ההתנהגות – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לכלכלה וניהול – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לחינוך – תש"ע תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תקנונים ונהלים – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תקנון B.A למצטיינים – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תקנון החוג לסיעוד – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תואר שני בייעוץ חינוכי – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
שנתון לימודי אנגלית ועברית – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
עבודת גמר יעוץ חינוכי – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
סימני זיהוי – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
מידע כללי – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
לוח שנת הלימודים – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
חטיבות לימוד תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
חוק זכויות הסטודנטים – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
המרכז ללימודים קדם אקדמיים – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לתקשורת – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לשירותי אנוש – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לפסיכולוגיה- תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לסיעוד – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למערכות מידע ניהוליות – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למנהל מערכות בריאות – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לכלכלה וניהול – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לחינוך – תשס"ט תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תקנונים ונהלים – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
מידע כללי – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
לימודי B.A למצטיינים – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
לימודי אנגלית ועברית – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
לוח שנת הלימודים – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
חטיבות לימוד – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
חוק זכויות סטודנטים – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
המרכז ללימודים קדם אקדמיים – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לתקשורת – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לשירותי אנוש – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למנהל מערכות בריאות – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למדעי ההתנהגות – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לכלכלה וניהול – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
דף קשר – תשס"ח תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תקנונים ונהלים – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
תכנית לימודי B.A למצטיינים – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
מידע לסטודנט – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
מידע כללי – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
לימודי אנגלית ועברית – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
חטיבות – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
המרכז ללימודים קדם אקדמיים – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לשרותי אנוש – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למנהל מערכות בריאות – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג למדעי ההתנהגות – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג ללימודים רב תחומיים – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016
החוג לכלכלה וניהול – תשס"ז תאריך עדכון אחרון:11.12.2016