מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

יעוץ לימודי וסדנאות

שעורי עזר
משרד דיקן הסטודנטים מפעיל מערך של תמיכה לימודית לסטודנטים.
שעורי העזר ניתנים ע"י סטודנטים מצטיינים. הסיוע מותנה באישור מראש ובמימון חלקי.

סדנאות
הסדנאות מיועדות לכלל הסטודנטים במכללה, מטרתן הקנייה של כלים והרגלים שיאפשרו מיצוי טוב ויעיל יותר של פוטנציאל הלמידה.

מנהלת מערך הסיוע לסטודנט – גב' מיכל פישר
טלפון – 04-6423468 פקס – 04-6423565