מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

סטודנטים עולים

מנהלת מערך הסיוע לסטודנט – גב' מיכל פישר
טלפון – 04-6423468 פקס – 04-6423565

סטודנטים עולים הנמצאים בארץ עד 6 שנים, זכאים להארכת זמן, בכפוף לסעיף 3.6 בנהלי הבחינות, ורשאים לשימוש במילון בעת הבחינה במהלך לימודיהם, ובלבד שלא עברו מעל שש שנים לשהותם בארץ, (סעיף 3.8 בנהלי הבחינות).
סטודנטים עולים, הנתקלים בבעיות שאינן מוצאות פתרונן בערוצים הרגילים וכן, סטודנטים עולים הממומנים על ידי מנהל הסטודנטים וזקוקים לסיוע לימודי, מוזמנים לפנות למשרד דיקן הסטודנטים.

סטודנטים עולים מוזמנים לפנות למשרדי מנהל הסטודנטים שד' פל – ים 15, חיפה. טל' 04-8631140

קישורים רלוונטיים: