מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

סיוע לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

מנהלת מערך הסיוע לסטודנט – גב' מיכל פישר
טלפון – 04-6423468 פקס – 04-6423565

מערך התמיכה והסיוע מאפשר לסטודנטים עם מגבלה פיזית, רפואית, נפשית וצרכים מיוחדים נוספים ללמוד בתנאים מותאמים ע"י התאמות בלימודים ובבחינות, סיוע לימודי ע"י חונכים, חדר טכנולוגיה מסייעת ועוד.

לקבלת הסיוע יש להגיש בקשה במשרד דיקן הסטודנטים מיד עם הקבלה ללימודים ולא יאוחר משבועיים לתחילת הלימודים. יש לצרף לבקשה אישור רפואי עדכני המתאר את הבעיה הרפואית ו/או תרופות המצדיקות תנאים מיוחדים
לטופס הבקשה לחץ כאן

סטודנטים המבקשים לערער על ההחלטה שנתקבלה בעניינם, כולה או מקצתה, יגישו בקשה ונימוקיה בכתב למשרד דיקן הסטודנטים תוך 21 יום ממועד קבלת התשובה.

המכללה נגישה לכבדי שמיעה ומעמידה לרשות הסטודנטים והמבקרים המגיעים לכנסים ציוד השאלה להגברת השמע הכולל מקלטים אישיים וכן אוזניות המיועדות להגברת השמע באולמות בהם הותקנה מערכת שמע מרכזית.
ניתן לשאול את הציוד במשרד דיקן הסטודנטים וכן אצל אבות הבית בקמפוס.