מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שכר לימוד

שכר הלימוד באקדמית עמק יזרעאל למסלול האקדמי הינו שכר לימוד אוניברסיטאי.

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב יהיה בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידי הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

שכר הלימוד לא כולל תשלומים נלווים, ולא כולל לימודי אנגלית/עברית או קורסי תגבור במידת הצורך.

האקדמית עמק יזרעאל מוכרת לצורך זכאות להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לתקנות קליטת חיילים משוחררים.

שכר לימוד אוניברסיטאי. החזר על פי חוק קליטת חיילים משוחררים

תקנון שכר לימוד

לפניכם תקנוני שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"א ולשנת הלימודים תשפ"ב.
התקנון מכיל מידע אודות חישוב שכר לימוד, ביטול הרשמה והפסקת לימודים.

הודעות

 • בניית מערכת לימודים שנתית מלאה מראש
  לקראת רישום לקורסים לשנת הלימודים תשפ"ב, אנו ממליצים, במידת האפשר, לבנות מערכת לימודים שנתית מלאה מראש.
  מערכת לימודים שנתית מלאה מראש תאפשר לסטודנטים הלומדים שנה א' והזכאים להחזר תשלום שכר לימוד על פי חוק לקליטת חיילים משוחררים ליהנות ממלוא ההחזר.
 • סטודנט המשלם דרך הפיקדון לחיילים משוחררים, עליו לפנות באמצעות תחנת מידע אישית למדור שכר לימוד להזנת שובר. השובר יוזן ע"י מדור שכר לימוד בתחנת מידע אישית > שכר לימוד ותשלומים > תשלום שוברים > תשלום באמצעות פיקדון צבאי המוביל לאזור האישי באתר של הקרן לחיילים משוחררים.
 • תשלומי שכר הלימוד מתחלקים על פני שבעה תשלומים לתוכנית מלאה
  ועל פני חמישה תשלומים לתוכנית מלאה לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר אביב.
 •  תשלום שכר לימוד, תשלום קורסי אנגלית/ עברית, תשלום מעונות הסטודנטים, תשלומים שונים מתבצעים באמצעות הוראת קבע בלבד.
 • אנא תשומת לבך לתקנון שכר הלימוד המפורסם באתר המכללה.
 • להנפקת אישור גובה שכר לימוד ותשלומים רשמי : באמצעות תחנת המידע האישית > הגשת בקשות > הזמנת מסמכים
 • ניתן להודיע על ויתור חברות באגודת הסטודנטים ו/או על שירותי הרווחה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל רק עד יום פתיחת שנת הלימודים בלבד.
  דיווח על ויתור חברות באגודת הסטודנטים ו/או על שירותי הרווחה לשנת הלימודים תשפ"ב יתבצע באמצעות מילוי טופס מקוון הנמצא באתר המכללה > שכ"ל > שכר לימוד לסטודנטים במסלול האקדמי.

מידע וטפסים

תקנונים

תקנון שכר לימוד לתואר ראשון תשפ"ב
        Array
(
  [category] => 362
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        
תקנון שכר לימוד לתואר שני תשפ"ב
        Array
(
  [category] => 362
  [layout] => 12
  [show_update] => 
)
        

מנהלת מדור שכר הלימוד ותשלומים
גב' הלן אברהם
sl@yvc.ac.il

שעות קבלה:
ימים א'-ה' בשעות 8:30-12:30
ימים א' ו ד' בשעות 14:00-16:00

טלפון: 04-6423662

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ה' בשעות 09:00-11:00, 14:00-15:00
פקס: 1534-6423510
בניין 4, קומת כניסה, חדר 4010

Secured By miniOrange