מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שכר לימוד

שכר הלימוד באקדמית עמק יזרעאל* הינו שכר לימוד אוניברסיטאי.

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א יהיה בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידי הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

שכר הלימוד לא כולל תשלומים נלווים, ולא כולל לימודי אנגלית/עברית או קורסי תגבור במידת הצורך.

האקדמית עמק יזרעאל מוכרת לצורך זכאות להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לתקנות קליטת חיילים משוחררים.

שכר לימוד אוניברסיטאי. החזר על פי חוק קליטת חיילים משוחררים

תקנון שכר לימוד

לפניכם תקנון שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"א.
התקנון מכיל מידע אודות חישוב שכר לימוד וביטול הרשמה והפסקת לימודים.

הודעות

 • בניית מערכת לימודים שנתית מלאה מראש
  לקראת רישום לקורסים לשנת הלימודים תשפ"א, אנו ממליצים לך, במידת האפשר, לבנות מערכת לימודים שנתית מלאה מראש.
  מערכת לימודים שנתית מלאה מראש תאפשר לסטודנטים הלומדים שנה א' והזכאים להחזר תשלום שכר לימוד על פי החוק לקליטת חיילים משוחררים ליהנות ממלוא ההחזר.
  חדש: תשלום שכר הלימוד באמצעות פיקדון לחיילים משוחררים מתבצע רק באתר של הקרן לחיילים משוחררים דרך האזור האישי.
 • תשלומי שכר הלימוד מתחלקים על פני שבעה תשלומים לתוכנית מלאה
  ועל פני חמישה תשלומים לתוכנית מלאה לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר אביב.
 • ניתן לשלם תשלום שכר לימוד, תשלום קורסי אנגלית/ עברית, תשלום מעונות הסטודנטים, תשלומים שונים, באמצעות הוראת קבע בלבד.
 • אנא תשומת לבך לתקנון שכר הלימוד המופיע באתר המכללה.
 • להנפקת אישור גובה שכר לימוד ותשלומים רשמי : באמצעות תחנת המידע האישית > הגשת בקשות > הזמנת מסמכים
 • ניתן להודיע על ויתור חברות באגודת הסטודנטים ו/או על שירותי הרווחה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל רק עד ליום פתיחת שנת הלימודים, באמצעות טופס מקוון בלבד.

מסמכים וטפסים

תקנון שכר לימוד לתואר ראשון תשפ"א
        Array
(
  [category] => 22
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
הרשאה לחיוב חשבון בנק
        Array
(
  [category] => 22
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
מדריך לנרשם – עדכן מידע לסמסטר אביב-תשפ"א
        Array
(
  [category] => 22
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
שכר לימוד תשפ"א – שאלות ותשובות – סטודנטים
        Array
(
  [category] => 22
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
תקנון שכר לימוד לתואר שני תשפ"א
        Array
(
  [category] => 22
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"א לתואר ראשון – B.A
        Array
(
  [category] => 22
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"א לתואר שני – .M.A
        Array
(
  [category] => 22
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
טופס חידוש הרשמה – לסטודנטים במסלול אקדמי
        Array
(
  [category] => 22
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
טופס חידוש הרשמה – למועמדים במסלול האקדמי
        Array
(
  [category] => 22
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        

מנהלת מדור שכר הלימוד ותשלומים
גב' הלן אברהם
sl@yvc.ac.il

שעות קבלה:
ימים א'-ה' בשעות 8:30-12:30
ימים א' ו ד' בשעות 14:00-16:00

טלפון: 04-6423662

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ה' בשעות 09:00-11:00, 14:00-15:00
פקס: 1534-6423510
בניין 4, קומת כניסה, חדר 4010