מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שכר דירה במעונות הסטודנטים

לפניכם הסכם מגורים ותקנון שכר דירה למעונות הסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"א ולשנת הלימודים תשפ"ב,

וכן נספח להסכם מגורים למעונות הסטודנטים לסמסטר קיץ תשפ"א.

*  תשלומי שכר דירה במעונות הסטודנטים מתבצעים בהוראת קבע בלבד.

*  אנא תשומת ליבך להסכם ולתקנון שכר דירה מעונות הסטודנטים המפורסם באתר המכללה.

 

  •  דיירי מעונות הסטודנטים זכאים לתו חניה שנתי למעונות הסטודנטים.

מנהלת מדור שכר הלימוד ותשלומים
גב' הלן אברהם
sl@yvc.ac.il

שעות קבלה:
ימים א'-ה' בשעות 8:30-12:30
ימים א' ו ד' בשעות 14:00-16:00

טלפון: 04-6423662

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ה' בשעות 09:00-11:00, 14:00-15:00
פקס: 1534-6423510
בניין 4, קומת כניסה, חדר 4010