דף בלוקים

באקדמית עמק יזרעאל מתקיימת פעילות מחקרית ענפה, שבאה לידי ביטוי הן פעילות יישומית בשטח והן בפירסומים בספרות האקדמית.

מידי שנה מתקיים קמפוס יריד מחקר המציע את הפעילות המחקרית נעשיתי ע"י חברי הסגל האקדמי באותה שנה.

כותרת רכיב אקורדיון

תשובה לשאלה רמה 1

תשובה לשאלה נוספת 2 לרמה 1

תשובה לרמה 1 ללא רמה 2

זוהי כותרת בלוקים שלי

כותרת בלוק תוכן

מנהל סטודנטים אחראי על פעילויות שונות הכוללות שירותים לסטודנטים ותשתיות במהלך חיי הסטודנט במכללה מפנייתו הראשונית והגשת מועמדות ללימודים ועד לשלב קבלת הזכאות וסיום התואר.

 1. הפעילויות המתבצעות במסגרת מנהל תלמידים: מידע, הרשמה וקבלת תלמידים, פרסום שנתון המכללה, פרסום המדריך לנרשם, פרסום נהלי ותקנוני המכללה,
 2. רישום לקורסים, תכנון וניהול מערך הבחינות, תכנון הקצאת כיתות לימוד וציוד לימודי, ניהול מערך קליטת ציונים, הפקת אישורים, הנפקת זכאות, הנפקת
 3. תעודות בוגר וטיפול בבוגרי המכללה.
 • מחלקת מנהל תלמידים מתחייבת לשפר כל העת את איכות חיי הסטודנטים בהתנהלות מול המערכות המנהלתיות השונות במכללה ושמה לעצמה מטרה לשפר ולהתחדש בשירותים הניתנים לסטודנטים.
 • טקסט טקסט

חזון

דקנט הסטודנטים שואף ליצור מרחב רב-מקצועי משותף, המייצר הזדמנות מיטבית לכל סטודנט להתפתחות אקדמית, רגשית, חברתית ותעסוקתית; מרחב המסייע להצמחת בוגרים רגישים חברתית ותרבותית,

הפועלים למען ובתוך הקהילה.

 

 • עכיעכי
 • עכיעכי
 • עכיעכי

 

 

 

שירות לסטודנטים

המידע המובא בפניכם באתר נועד לשמש אתכם לצרכיכם הלימודיים ולהקל עליכם בהכרה ובשימוש בהליכים המנהליים השונים.

האתר מכיל מידע ותוכן הנחוצים לכם למשך תקופת לימודיכם במכללה וכן שירותים שונים באינטרנט אשר יקלו עליכם ויסייעו לכם. האתר מאפשר לנו לקיים תקשורת זמינה בין המחלקות השונות לבין הסטודנטים בנוחות, אמינות ויעילות באמצעות האינטרנט.

מזכירויות החוגים, מחלקת מנהל תלמידים על מדוריה השונים, מדור שכ"ל ומשרדי הדיקן עומדים לרשותכם ובשבילכם בכל נושא.

משרד דיקן הסטודנטים הינו הרשות המרכזית במכללה, שמטרתה לסייע לסטודנט ללמוד ולסיים את לימודיו בהצלחה. המשרד פועל לרווחת הסטודנטים ומסייע בבעיות אישיות, אקדמיות וכלכליות, תוך עבודה משותפת עם הרשויות האקדמיות והמנהליות של המכללה ועם אגודת הסטודנטים. בנוסף, משרד דיקן הסטודנטים פועל מתוך מטרה להגביר המעורבות החברתית וגיבוש האחריות החברתית שבין האקדמיה והקהילה.

חזון

דקנט הסטודנטים שואף ליצור מרחב רב-מקצועי משותף, המייצר הזדמנות מיטבית לכל סטודנט להתפתחות אקדמית, רגשית, חברתית ותעסוקתית; מרחב המסייע להצמחת בוגרים רגישים חברתית ותרבותית, הפועלים למען ובתוך הקהילה.

מנהל הסטודנטים

מנהל סטודנטים אחראי על פעילויות שונות הכוללות שירותים לסטודנטים ותשתיות במהלך חיי הסטודנט במכללה מפנייתו הראשונית והגשת מועמדות ללימודים ועד לשלב קבלת הזכאות וסיום התואר.

 1. הפעילויות המתבצעות במסגרת מנהל תלמידים: מידע, הרשמה וקבלת תלמידים, פרסום שנתון המכללה, פרסום המדריך לנרשם, פרסום נהלי ותקנוני המכללה,
 2. רישום לקורסים, תכנון וניהול מערך הבחינות, תכנון הקצאת כיתות לימוד וציוד לימודי, ניהול מערך קליטת ציונים, הפקת אישורים, הנפקת זכאות, הנפקת
 3. תעודות בוגר וטיפול בבוגרי המכללה.
 • מחלקת מנהל תלמידים מתחייבת לשפר כל העת את איכות חיי הסטודנטים בהתנהלות מול המערכות המנהלתיות השונות במכללה ושמה לעצמה מטרה לשפר ולהתחדש בשירותים הניתנים לסטודנטים.
 • טקסט טקסט

מידע

מנהל סטודנטים אחראי על פעילויות שונות הכוללות שירותים לסטודנטים ותשתיות במהלך חיי הסטודנט במכללה מפנייתו הראשונית והגשת מועמדות ללימודים ועד לשלב קבלת הזכאות וסיום התואר.

הפעילויות המתבצעות במסגרת מנהל תלמידים: מידע, הרשמה וקבלת תלמידים, פרסום שנתון המכללה, פרסום המדריך לנרשם, פרסום נהלי ותקנוני המכללה

רישום לקורסים, תכנון וניהול מערך הבחינות, תכנון הקצאת כיתות לימוד וציוד לימודי, ניהול מערך קליטת ציונים, הפקת אישורים, הנפקת זכאות, הנפקת

תעודות בוגר וטיפול בבוגרי המכללה.

מחלקת מנהל תלמידים מתחייבת לשפר כל העת את איכות חיי הסטודנטים בהתנהלות מול המערכות המנהלתיות השונות במכללה ושמה לעצמה מטרה לשפר ולהתחדש בשירותים הניתנים לסטודנטים.

  רוצה לקבל שיחה מיועץ.ת הלימודים שלנו?

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ