דקנט הסטודנטים

הרשות המרכזית במכללה, שמטרתה לסייע לסטודנט ללמוד ולסיים את לימודיו בהצלחה. המשרד פועל לרווחת הסטודנטים ומסייע בבעיות אישיות, אקדמיות וכלכליות, תוך עבודה משותפת עם הרשויות האקדמיות והמנהליות של המכללה ועם אגודת הסטודנטים. בנוסף, משרד דיקן הסטודנטים פועל מתוך מטרה להגביר המעורבות החברתית וגיבוש האחריות החברתית שבין האקדמיה והקהילה.

מיכל מן

ד"ר מיכל מן

דיקנית הסטודנטים והסטודנטיות

יצירת קשר

בית הסטודנט, בניין 6 קומה 2, חדר 6223. טלפון 04-6423421

ימים א'-ה'

09:00-11:00

יום ו'

09:00-13:00

סטודנטית חושבת כשאצבעותיה על הסנטר

מרכז המידע

מרכז המידע לשירותי הדקנט מסייע לסטודנטים לקבל את השרות המדוייק, כגון: עזרה במיצוי זכויות או עזרה במיצוי זכויות.

המרכז פעיל בימים א-ה' בשעות 9:00-15:00

מומלץ לפנות באמצעות תחנת המידע או בטל' 04-6423449

 

פניה לדקנט

טופס פנייה לדקנט

נציבות פניות סטודנטים

דיקנית הסטודנטים משמשת כנציבת פניות הסטודנטים, ושואבת סמכותה מנשיא המכללה.
אל הנציבות זכאי לפנות כל סטודנט (למעט אם הוא הורחק מלימודים מטעמי משמעת) הסבור כי נגרם לו עוול אישי או קיפוח על ידי מרצה, עובד מנהלי, או כל רשות מרשויות המכללה, וזאת לאחר שמוצו כל ההליכים המקובלים. כמו כן, סטודנט רשאי לפנות לנציבה, על מנת להתייעץ עמה בדבר הגשת קבילה.
קבילה תוגש לנציבות פניות הסטודנטים בכתב ותפרט את המעשים, או המחדלים, שבגינם היא מוגשת. על הקובל לצרף כל מסמך המצוי בידיו ושיש לו נגיעה לנושא הקבילה. קבילה תוגש לא יותר מחמישה שבועות מהיום בו התרחשה הסיבה לקבילה. קבילה תוגש בכתב ובחתימתו של הקובל. במקרה ונשוא הקבילה הוא דיקנית הסטודנטים, או הנושא בתפקיד במשרד דיקן הסטודנטים, יש להפנות את הקבילה לנשיא המכללה.

    רוצה לדבר עם יועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ