מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

מציגים יקרים

למשתתפים המציגים בכנס שלום,
אבקש את תשומת לבכם למס' נקודות:

  1. כל מציג שעתיד להשתמש בתוכנה/אפליקציה/אתר המצריך חיבור לאינטרנט (למעט התכונות של Microsoft Office 365  ושל Google ) מתבקש להודיע על כך לרכזת הכנס, הגב' נעה מוסקוביץ במייל: espanetil@yvc.ac.il
  2. מציגים שטרם אישרו את השתתפותם בכנס מתבקשים לעשות זאת ע"י שליחת הודעה למייל espanetil@yvc.ac.il ולציין: תואר + שיוך מוסדי ואת מי שעתיד להציג בכנס (לבד / שותפים).
  3. משתתפים שטרם ביצעו הרשמה לכנס, מתבקשים להוריד את טופס ההרשמה באתר:  https://www.yvc.ac.il/espanet2018/ ולשלוח אותו לכתובת המופיעה בגוף הטופס.