כלים להערכת כתבי עת ודירוגם

דירוג כתבי עת הוא דרך להעריך את מידת השפעתם של מאמרים בעולם האקדמי.

המדד הוא כמותי ומייצג את מספר הציטוטים שזכו להם כתבי העת בהם התפרסמו המאמרים בתקופה מסוימת.

קיימים שני כלים מקובלים לדירוג כתבי עת:

 (JCR – (Journal Citatation Reports

מדד ה –  Impact Factor  המבוסס על מאגר Web of Science של חברת Clarivate, הינו מדד מסורתי למדידת כתבי עת. מדד זה מתבסס על היחס שבין  כמות הציטוטים שקיבלו מאמרים שפורסמו בכתב-עת מסוים ובין כמות המאמרים שפורסמו בכתב-עת זה.  את מדד ה-IF ניתן למצוא במאגר JCR Journal Citation Reports.

 

SJR – (Scimago Journal Rank)

מדד SJR – SCImago Journal Rank מהווה חלופה למדד IF. הוא מבוסס על נתוני הציטוט של מאגר Scopus מבית Elsevier.  המדד משקף את מוניטין כתב העת, בדגש על נושא המחקר, האיכות ומוניטין כתב העת, בעזרת חישוב מספר הציטוטים בכתב העת וחשיבות או יוקרת כתבי העת המצטטים. חישוב הדרוג נעשה בטווח ארבע שנים ומתבסס על אלגוריתם של Google Page Rank.  את הנתונים ניתן לשאוב מפורטל חינמי הפתוח לכל Scimago.

שני הכלים מחלקים את כתבי העת בתחומים השונים לרבעונים על בסיס המדדים כך שכתבי העת המדורגים (Rank) ברבעון הראשון Q1 הם בדירוג הגבוה ביותר ואלה שברבעון האחרון Q4 הם הנמוכים ביותר.

צוות הספרייה עומד לרשות החוקרים במציאת דירוגים של כתבי עת.

לתמיכה והדרכה נא לפנות ל – askus@yvc.ac.il | 04-6423453