הדרכות

סטודנטים בשנה א – שימו לב!

הדרכה בספריה חובה

במסגרת חובותיכם כתלמידי שנה א' עליכם לעבור הדרכה לספריה שתקל על השתלבותכם בלימודים.

מומלץ לעבור את ההדרכה בשבועיים הראשונים של השנה.

במסגרת חובותיכם כתלמידי שנה א' עליכם לעבור הדרכה בספריה שנועדה ללמד כיצד להגיע לחומרי הקריאה של הקורסים המופיעים בסילבוסים. ביום הראשון לשנה"ל יופיע ברשימת הקורסים שלכם בתחנת המידע לסטודנט קורס100001  – הדרכה לספריה המחולק לשתי יחידות. אתם מתבקשים לצפות בסרטונים ולענות על בוחן קצר בסוף כל סרטון.

הדרכה זו הינה חובה גם על בוגרי המכינה הקדם אקדמית.

 הדרכות במאגרי מידע

צוות היעץ מקיים הדרכות במאגרי מידע לקבוצות על פי תיאום מראש עם המרצה.

 

    רוצה לקבל שיחה מיועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ