מילואים

היחידה אמונה על מיצוי זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים.

סטודנט הנקרא לשירות מילואים בזמן הלימודים ו/או בזמן הבחינות, רשאי להגיש בקשה לקיצור או לדחיית השרות. נהלי הגשת בקשה לולת"ם: יש למלא את טופס הבקשה, בצירוף אישור תלמיד, מערכת שעות/בחינות וצילום צו הקריאה. את הבקשה יש להגיש 40 יום לפני מועד ההתייצבות. הוועדה אינה דנה בבקשות המוגשות באיחור ובשרות מילואים של פחות מ-6 ימים.

חשוב לדעת! סטודנטים במסלול האקדמי ניתן לזמן ללא יותר מ – 21 יום במהלך השנה האקדמית.

סיוע לסטודנט החוזר ממילואים האקדמיה משקיעה מאמצים ומשאבים על מנת לסייע לסטודנט החוזר ממילואים, לשוב ולהשתלב בלימודיו.

למיצוי זכויות ומלגות ניתן לפנות לרכזת, גב' מעיין אדלשטיין, טל' 04-6423682, דוא"ל maayane@yvc.ac.il בית הסטודנט, בניין 6, קומה 2, חדר 6214