מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

ברכות חמות לפרופ' חבר אביעד טור-סיני

שמחים לבשר על החלטת וועדת המינויים העליונה לקידום פרופסורים במועצה להשכלה גבוהה,

לקדם את פרופ' אביעד טור – סיני, חבר סגל בחוג למנהל מערכות בריאות, לדרגת פרופסור חבר.

ברכות חמות לפרופ' אביעד טור סיני!

מאחלים לך המשך עבודה פורייה.