מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

ברכות חמות לפרופ' חבר אוהד שפנסוול

ועדת המינויים העליונה לקידום פרופסורים במועצה להשכלה גבוהה, החליטה לקדם את פרופ' אוהד שפנסוול, חבר סגל בחוג לחינוך וייעוץ חינוכי, לדרגת פרופסור חבר.

ברכות חמות לפרופ' חבר אוהד שפנסוול!

מאחלים לך המשך עבודה פורייה.