מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

ברכת האקדמית עמק יזרעאל לעיד אל פיטר

המכללה האקדמית עמק יזרעאל מברכת את הסטודנטים, הסגל המנהלי והאקדמי המוסלמים

לרגל חג עיד אל-פיטר המציין את סיום חודש הרמאדן

בברכת שפע, צמיחה, רעות, שגשוג והצלחה