רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ועדת המומחים בנושא 'התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה– 21 '

 

קול קורא לסקירה בנושא פיתוח חומרי לימוד למאה ה21

 

בעקבות פניית משרד החינוך הקימה 'היזמה למחקר יישומי בחינוך' ועדת מומחים במטרה לבחון מה ניתן ללמוד ממחקר ומניסיון מעשי על התאמה של חומרי לימוד, של תוכנית הלימודים הממלכתית ושל תוכניות

הלימודים במקצועות השונים לתנאים המשתנים של המאה ה- 21 . במסגרת עבודתה הוועדה תבדוק את הקשיים שעימם מתמודדת המערכת ואת ההזדמנויות לשיפור תהליך הלמידה בעידן הדיגיטלי, לאור

הדרישות השונות ממערכת החינוך.

 

חברי הוועדה:

 

פרופ ' ענת זוהר, האוניברסיטה העברית בירושלים )יו"ר (; פרופ' ג'האד אל־סאנע, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ; ד"ר שרית ברזלי, אוניברסיטת חיפה;  ד"ר טל גלעד, האוניברסיטה העברית בירושלים;

פרופ' אברהם הרכבי, מכון ויצמן למדע ; פרופ' מנחם פיש, אוניברסיטת תל־אביב;  פרופ' דורית רביד, אוניברסיטת תל־אביב;  מיכל רינות, מכללת שנקר;  פרופ' דב שגיא, מכון ויצמן למדע.

 

מ ר כז הצוות: עודד בושריאן     oded.education@academy.ac.il

 

הוועדה מזמינה סקירה מדעית שתבחן מהם השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במערכת החינוך )גן עד י"ב( במאה ה-? 21  

המענה לשאלה זו צריך לכלול התייחסות לשאלות המפורטות בהמשך, אך לא להיות מוגבל להן.

 

  • מה ידוע על ההבדלים בקריאה ובלמידה מטקסט מודפס לעומת טקסט דיגיטלי?
  • מהם היתרונות והחסרונות של ספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד מודפסים?
  • בכל אחדמסעיפי המשנה נא להבחין בין שכבות הגיל השונות, הרקע הסוציו־אקונומי והשפות. מהם היתרונות והחסרונות של ספרי לימוד פתוחים?
  • מהם היתרונות והחסרונות של החלפת ספרי לימוד בסוגים שונים ובצורות ארגון חדשות של חומרי הלימוד?
  • מהו תפקיד המדינה בעידוד או בהבטחת פיתוח חומרי לימוד למקצועות השונים ולאוכלוסיות השונות, באופן שיאפשר לכלל התלמידים ללמוד ביעילות?

 

הצעות מקדמיות )עד 2,000 מילים, בעברית( יש להגיש עד 5.2.2018 . ההצעה תכלול:

א. קורות חייו של מגיש ההצעה )שלא יכללו במניין 2,000 המילים, כמובן(.

ב. תיאור התהליך של הכנת הסקירה, הכולל:

a .   רשימה ראשונית של מילות החיפוש ושל מנועי החיפוש שבהם יחפש הסוקר מאמרים אמפיריים.

b . רשימה ראשונית של מחקרים אמפיריים ומסמכי מדיניות רשמיים שאליהם תתייחס הסקירה.

ג. דוגמת כתיבה באורך שאינו עולה על עמוד. יתרון יינתן לדוגמאות כתיבה שידגימו יכולת ניתוח של מחקרים אמפיריים ומציאת הנקודות העיקריות בהם.

ד. ביבליוגרפיה ראשונית.

חברים מוועדת המומחים הם שישפטו את ההצעות המקדמיות; ייתכן שייעזרו במומחים חיצוניים.

ההתקשרות בשם היזמה תיעשה על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. היזמה תשלם סכום של 25,000 ש"ח תמורת הסקירה 50%-  מהסכום ישולמו כשהוועדה תאשר שקיבלה את טיוטת

הסקירה לשביעות רצונה, והיתרה תשולם לאחר שוועדת המומחים וּועדת ההיגוי של היזמה יאשרו שהייתה התייחסות מלאה להערות הוועדה והעמיתים, ושהתקבל נוסח מתוקן וערוך לשביעות רצונם של חברי הוועדה.

 

פרטים מלאים : http://education.academy.ac.il/SystemFiles/RFP%205.2.2018%20Oded.pdf

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat