מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

הדרכת הספריה לסטודנטים חדשים

סטודנטים חדשים! במסגרת חובותיכם כתלמידי שנה א' עליכם לעבור הדרכה בספריה שנועדה ללמד כיצד להגיע לחומרי הקריאה של הקורסים המופיעים בסילבוסים. ההדרכה נמצאת ברשימת הקורסים שלכם בתחנת המידע לסטודנט קורס 100001  – הדרכה לספריה המחולק לשתי יחידות. אתם מתבקשים לצפות בסרטונים ולענות על בוחן קצר בסוף כל סרטון.