מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

הדרכת הספריה לסטודנטים חדשים

סטודנטיות וסטודנטים חדשים! במסגרת חובותיכם כתלמידי שנה א' עליכם לעבור הדרכה בספריה שנועדה ללמד כיצד להגיע לחומרי הקריאה של הקורסים המופיעים בסילבוסים.

הדרכה מקוונת נמצאת ברשימת הקורסים שלכם בתחנת המידע לסטודנט קורס 100001  – הדרכה לספריה.   ההדרכה מחולקת לשתי יחידות. יש לצפות בשני סרטונים. 

למעונינים בהדרכה פרונטלית: אפשר להירשם תחת "ספריה" בתחנת המידע לסטודנט.