רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה למיזם "אקטיביזם חברתי וקהילתיות עבור צעירות בהדרה"

קרנות הביטוח הלאומי וקרן גנדיר )להלן: המזמינים( מפרסמים קול קורא זה לאיתור צוות מחקר שילווה את המיזם לפיתוח אקטיביזם חברתי וקהילתיות עבור צעירות בהדרה, במחקר הערכה

הקרנות וקרן גנדיר חברו להקמת מיזם משותף עבור צעירות בהדרה להלן:

המיזם, להפעלת תכניות קהילתיות לצעירות החיות במצבי הדרה ומתמודדות עם אתגרי חיים מורכבים.

מטרת המיזם היא ליצור קהילות של צעירות במצבי הדרה שתפעלנה כדי לקדם אג'נדה חברתית ,ובכךליצור שינוי בשלושה מעגלים: האישי מימוש מטרות אישיות לדוגמה: חיזוק מסוגלות עצמית, שיפור -איכות חיים ותפישת עתיד. קהילתי: יצירת קהילת שייכות בעלת קשרים איכותיים ופעולה לטווח הארוך. חברתי: הגדלת הזיקה והאחריות החברתית בינן לבין סביבתן.

המיזם מבקש לקדם מטרה זו באמצעות תכניות חדשניות המבוססות על תפישה חברתית קהילתית, הרואה בצעירות אלו שותפות בתהליך שיקומן באמצעות בניית קהילת שוות, אקטיביזם חברתי, ותוך הגדלת ומינוף המחויבות של הרשויות והקהילות אליהן.

המיזם יכלול 10-15 תכניות שעוסקות בנושאים אלו. התכניות צפויות להמשך 3 שנים אך לא כל התוכניות יתחילו לפעול בו זמנית. כניסתם למיזם יכול שתהיה מדורגת. זמן התחלה משוער הוא בין ינואר למרץ 2018

מטרת ההערכה ותפקיד צוות המחקר

ההערכה המחקרית נועדה לסייע בעיצוב מודל הפעלה מיטבי ולהעריך בכלי מחקר מדעיים את מידת הצלחת התוכנית מבחינת השגת מטרותיה.

על הגוף החוקר להעריך ולמדוד הן את התכניות עצמן, והן את המיזם בכללותו. התכניות יכללו מגוון רחב של אוכלוסיות ודרכי התערבות, ועל המחקר להתייחס הן למגוון ולשונות, והן למצוא את הדומה

תוך יצירת מדדים משותפים )מדדי ליבה( ושפה אחידה.

המועד האחרון להגשת הצעות

את הצעת המחקר בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש עד לתאריך   5.11.17באחריות המציעים לוודא כי הצעתם הגיעה במועד.

הראיונות עם המציעים שעמדו בקריטריונים יתקיימו ב 29.11.17 . המוסד רשאי -לקבוע מועד אחר או נוסף לפי שיקול דעתו הבלעדי.

חתימת הסכם ויציאה לדרך : 1.1.18 

פרטים מלאים והנחיות בקול הקורא : https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/kolotKorimList/KKMehkarZeirot.pdf

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat