מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

הזמנה להגיש הצעה למחקר לבחינת הטבות למקבלי קצבאות ולאוכלוסיות נוספות

מנהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי (להלן: המזמין )מפרסם קול קורא זה לקבלת הצעות למחקר בנושא "הטבות שונות למקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי, למקבלי שכר נמוך ולאוכלוסיות נוספות"

 

משרדי הממשלה השונים, העיריות והרשויות המקומיות כמו גם גופים נוספים מעניקים הטבות, בכסף ובעין, למקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי, למקבלי שכר נמוך ולאוכלוסיות נוספות. המזמין מעוניין לסקור את היקף ההטבות הנלוות לקבלת קצבאות ולאוכלוסיות נוספות כחלק מתפיסת מיצוי זכויות המבוטחים, אף אם אינן זכאיות לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, ואת מימושן בפועל. היציאה ממערכת הגמלאות עשויה להיות כרוכה גם באובדן כספי של ההטבות הנלוות לקבלתן. לכן הצורך במחקר עלה גם כדי לבחון לעומק תפיסה רווחת בחוגים שונים באשר לקיום מצב של "מלכודת קצבה" למקבלי קצבאות להבטחת קיום .

 

. מתכונת המחקר

 

  • סקירה תיאורטית ואיסוף ידע – בשלב ראשון על צוות המחקר למפות את ההטבות הכספיות המוצהרות על ידי הגופים המעניקים. כאמור, אין צורך לסקור ולמפות הטבות הניתנות ביוזמת המגזר השלישי, שאינן במימון ציבורי ישיר.
  • סקירת היישום בפועל – בשלב השני על צוות המחקר לבחון את ההטבות הניתנות בפועל ע"י הגופים המעניקים (ראו פירוט להלן), היקפם הכספי לפי מאפיינים שונים שיוגדרו, חסמים  למימוש,

Best practice               וכד'.

 

תקציב המחקר לא יעלה על 350,000 ₪ כולל תקורות ומע"מ.

 

את הצעת המחקר בצירוף המסמכים הנלווים  יש להגיש עד לתאריך 4.10.2018 – באחריות המציעים לוודא כי הצעתם הגיעה במועד.

 

פרטים מלאים : https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Documents/kolkore.pdf

 

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat