מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

זכייה במענק מחקר בנושא "משק האנרגיה והכלכלה לקראת 2050"

ברכות חמות לד"ר רחל פלטניק מהחוג לכלכלה וניהול

על זכייה במענק מחקר במימון המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ס 34,800 ₪

בנושא "משק האנרגיה והכלכלה לקראת 2050"