מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

זכייה במענק מחקר

ברכות חמות לד"ר דפנה הלפרין, ד"ר אמית גור, ד"ר מיכל משיח וד"ר גלית פינטו מהחוג למנהל מערכות בריאות

על זכייתן במענק מחקר מהמכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות ע"ס 195,866 ₪

בנושא "התפקיד הכפול של הטיפול – שילוב תפקידי הטיפול הפורמלי (בעבודה) והבלתי פורמלי

(בבני משפחה זקנים) והשלכותיו בהיבט האישי והארגוני, בקרב אנשי סיעוד בבתי חולים ובמוסדות סיעודיים"