מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

כללי אזכור ורישום ביבליוגרפי

כותבים עבודה? הספריה עדכנה למהדורת 2020 את האתר לכללי אזכור בגוף העבודה ורישום ביבליוגרפי בסוף העבודה, לפי כללי ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי 7 APA