רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

למענקי מחקר העוסקים בהשפעת החלב על בריאות האדם

מועצת החלב הכירה בחשיבות המחקר בנושא השפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם והקצתה משאבים לקידום הנושא בארץ באמצעות הקמת קרן מיוחדת למענקי מחקר בשטח זה.
לשכת המדען הראשי של משרד הבריאות תנהל את שיפוט הצעות המחקר ואת המעקב המדעי על ביצוע המחקרים הממומנים.

במטרה לעודד השתתפות חוקרים או קלינאים במחקרים מתחום החלב והבריאות, שמחות מועצת החלב ולשכת המדען הראשי של משרד הבריאות להודיע על פרסום “קול קורא” להגשת בקשות למענקי מחקר העוסקים בהשפעת החלב )בקר, צאן או אחר( על בריאות האדם. תינתן עדיפות למחקר

העוסק בחלב עצמו והשפעתו על בריאות, על פני מחקר העוסק בטכנולוגית מזון ובתוספים לחלב.

רשאים להגיש הצעות: מדענים, רופאים, חוקרים, דיאטנים וקלינאים מתחומי הבריאות והחקלאות.

יאושרו למימון עד שני מענקים בסכום של עד ₪200,000 כל אחד. התקציב הוא לתקופה של עד שנתיים. במקרים חריגים יינתן אישור לשנת מחקר נוספת ללא תוספת תקציב, וזאת רק לאחר הגשת בקשה מנומקת הכוללת את התקדמות המחקר. תקציב המחקר לשנים הבאות ינתן בהתאם

להחלטות מועצת החלב באותו זמן.

את הבקשות למענקי המחקר יש להגיש באנגלית בלבד, לא יאוחר מיום ראשון ח’ בטבת תשע”ט, 16.12.2018 בצורה אלקטרונית על פי ההנחיות באתר לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות: www.health.gov.il/research-fund/milk

כמו כן, יש לשלוח את הבקשות בדואר רשום בלבד ללשכת המדען במשרד הבריאות, ת.ד. 1176 ירושלים, 9101002 ,

לא יאוחר מיום ראשון, ח’ בטבת תשע”ט, 16.12.2018 על פי חותמת הדואר.

ידונו בקשות שנשלחו רק על פי ההנחיות ורק עד למועד הקובע.

 

הכישורים הנדרשים ממגישי הבקשות למענקי המחקר מפורטים באתר המדען הראשי של משרד הבריאות.

מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד.

 

ד”ר עירית אלון

מ”מ מנהלת המחלקה למחקר רפואי

לשכת המדען הראשי, משרד הבריאות

 

ד”ר טובה אברך

מנהלת תחום בריאות

מועצת החלב

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat