רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

מימון מחקרים בתחום תעסוקה ומגדר

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במסלול האקדמי המכללה למינהל

המרכז לפיתוח קריירה – בשיתוף עמותת נטע  2018 מאי 24

 

קול קורא למימון מחקרים :תעסוקה ומגדר

 

השתלבות אקטיבית של נשים במעגלי תעסוקה היא בעלת ערך אישי, חברתי ולאומי. היא צפויה לשפר את יעילות המשק, לצמצם עוני ופערים חברתיים, ולקדם שוויון מגדרי. בישראל ,אי-שוויון , וזאת בתחומי חינוך, תעסוקה, יזמות והחיים OECD- מגדרי הוא עדיין מהגבוהים במדינות ה ) שפורסם לאחרונה מלמד שישראל סובלת מאי IMF .   דו"ח קרן המטבע הבינלאומית ( 1הציבוריים  2 שוויון תעסוקתי גבוה, בין השאר בתעסוקת נשים ,וזאת בהשוואה לשאר המדינות המפותחות.

 

מטרת המחקרים היא לחקור ולדון בנושא של תעסוקה ומגדר מזוויות ראיה שונות. נבקש לבחון סוגיות העוסקות בתמהיל התעסוקתי של נשים בישראל, בהשתלבותן במקצועות "נשיים" לעומת "גבריים", וברמת פעילותן בסקטור הציבורי לעומת הסקטור הפרטי. נבקש לבדוק סוגיות מתחום פערי שכר, יזמות עסקית, נשים וצבא, תעסוקה של נשים מקבוצות מוחלשות, היחס בין מבנה המשפחה לתעסוקת נשים, ואפליה מגדרית בתעסוקה .ניתן להציע מחקרים מדיסציפלינות שונות : חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה ומשפט.

במוקד יעמוד המשק הישראלי ,במגמה לאסוף נתונים אמפיריים ולגבש המלצות למדיניות.

 

דרישות המחקר:

(א) איסוף נתונים אמפיריים, כמותיים ואיכותניים;

(ב) התייחסות לשוק הישראלי מתוך מבט משווה למדינות העולם;

(ג) סקירת רגולציה קיימת;

(ד) גיבוש המלצות למדיניות

 

אמות מידה לבחירה:

על המחקר להיות רלוונטי לשאלות הנוגעות למדיניות בישראל. הצעת המחקר צריכה להיות יוזמה חדשה, אך היא יכולה להוות הרחבה של מחקר קודם ויישומו. שני הקריטריונים העיקריים לבחירה הם מצוינות מחקרית ותרומה למדינת ישראל. הצעות המחקר תובאנה לשיפוט אקדמי במרכז חת, והמרכז שומר על שיקול דעתו לאשר או לדחות הצעה.

את הצעות המחקר יש להגיש עד לתאריך  15/07/2018 לעו"ד מעין סייג, עוזרת משפטית , מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה –  

.hethcenter@colman.ac.il

 

.  פרטים מלאים : https://www.colman.ac.il/sites/default/files/tahasoka_migdar.pdf

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat