מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

מענק מחקר לד"ר אביעד טור סיני

ברכות חמות לד"ר אביעד טור סיני מהחוג למנהל מערכות בריאות

על זכייה במענק מחקר במימון המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות ע"ס 156,200 ₪

בנושא "הרפורמה בבריאות הנפש: התפתחות ההיצע והביקוש לשירותי בריאות הנפש האמבולטוריים על בסיס מדדים חברתיים כלכליים"