רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

פנייה לקבלת הצעות לביצוע סקירה בנושא פרקטיקות אפקטיביות לשינוי חברתי

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (להלן: "הרשות") שהוקמה עפ"י חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), תשס"ו – 2006 (להלן: "החוק"), מקדמת את הבטיחות בדרכים בהתאם להוראות החוק, במסגרת מדיניות הממשלה ובכפוף להחלטות שר התחבורה והבטיחות בדרכים.

 

  •  במסגרת מגוון הפעילויות שמבצעת הרשות לקידום הבטיחות בדרכים בישראל, עולה הצורך לשינוי תרבות הנהיגה במדינה. שינוי זה, כאשר יתרחש, יתרום להפחתת מספר הנפגעים  בתאונות דרכים. על כן, הוא כה חשוב ומשמעותי.
  • לשם כך, הרשות מבקשת להתקשר עם ספק, אשר יערוך סקירה בנושא פרקטיקות אפקטיביות לשינוי חברתי בתחום של בטיחות בדרכים או תחומים מקבילים, כפי שיפורט בסעיף 4 להלן (להלן: "השירות" או "הסקירה").

 

על הסקירה לכלול את הנושאים הבאים, כולם בהקשר של תחום בטיחות בדרכים או השלכה מתחומים מקבילים :

 

– דרכים אפקטיביות לשינוי חברתי ברמה התיאורטית

– דרכים אפקטיביות לשינוי חברתי ברמה הפרקטית

– דוגמאות לשינויים חברתיים מהעולם

– הצלחות לחולל שינוי חברתי

– מקרים של אי הצלחות לחולל שינויים חברתיים

– הערכת אפקטיביות של הדרכים לשינוי חברתי על פי הספרות

התמורה :

הסכום המרבי, שישולם למציע שייבחר עבור מתן השירות כאמור יעמוד על סך של 30,000 ₪ כולל מע"מ )שלושים אלף ש"ח) (להלן: "התמורה המרבית"(.

 

את ההצעות יש לשלוח לגב' ריקי ניאזוף בדוא"ל rikin@rsa.org.il עד ליום ראשון ה- .15 באפריל 2018. , ל' ניסן תשע"ח, בשעה 12:00

 

פרטים מלאים : https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/offers_social_effectiveness/he/offers_social_effectiveness.pdf

 

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat