רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

פערים ואי-שוויון בטיפול בגיל הרך בחברה הבדואית

קול קורא מס' 11/5.18 למחקר ופיתוח בנושא פערים ואי-שוויון בטיפול בגיל הרך בחברה הבדואית 

בשנים האחרונות פותחו ויושמו תוכניות רבות שנועדו לצמצום הפערים בין הילדים מהמגזר היהודי לבין הילדים ממגזרי מיעוטים במערכת החינוך בגיל הרך,

ביניהם הילדים מהמגזר הבדואי. לשכת המדען הראשי מבקשת להצטרף למאמצים אלו באמצעות תכנית למחקר ופיתוח שנועדה לקדם ולשכלל את הכלים

העומדים לרשות גננות וצוותים חינוכיים בגיל הרך במגזר הבדואי. המחקר המבוקש הוא מחקר אורך, במערך ניסויי או דמוי ניסויי אשר יבוצע בקרב כ- 100 גני ילדים /

קבוצות הורים לשם יישום דרכי התערבות עדכניות, תוך בחינת האפקטיביות שלהם בגיל בית הספר היסודי אל מול קבוצת ביקורת.

  • מטרות התכנית:
  1. פיתוח כלים וגישות חדשות, מבוססי מחקר, לתמיכה ושיפור התפקוד ההורי והמעורבות ההורית בתהליך החינוכי במגזר הבדואי במטרה לקדם

          התפתחות ולמידה של ילדים בגיל הרך.

  1. גיבוש תכנית הדרכה לאנשי מקצוע אשר יפעילו את התכנית במגזר הבדואי וישמשו כמנחים מקצועיים על מנת לסייע בהטמעת התכנית לאחר תום הפרויקט.

הצעות מחקר יתקבלו עד לגובה של 1,000,000 ₪.

            המחקר יסתיים לכל היותר 36 חודשים מיום קבלת היתר לשכת המדען הראשי לאיסוף מידע במוסדות חינוך

  על ההצעה להתקבל ל- "תיבת המכרזים" בלבד לא יאוחר מיום שני, י"ג באב תשע"ח, ה- 25.7.2018, עד השעה 11:00.

באחריות המציע לדאוג כי ההצעה תגיע במועד, תירשם ותוכנס לתיבת המכרזים.

 

פרטים מלאים :  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/Kol_Kore_Research/kolotkorim/

 

 

 

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat