מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

קול קורא בנושא: עבודה סוציאלית תעסוקתית

מצ"ב קול קורא של האגף למחקר, תכנון והכשרה להגשת הצעות לסקירת ספרות בנושא: מומחיות בעבודה סוציאלית תעסוקתית.

המועד האחרון להגשת הצעת עבודה: 29/09/2019.

המועד המאוחר ביותר להשלמת הסקירה המבוקשת הוא שישה חודשים מיום החתימה על החוזה.

את ההצעה ואת הסקירה יש להעביר לעמליה עזר – מ"מ/ממונה תחום ניהול ידע, לכתובת amalyaA@molsa.gov.il