רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

קול קורא להגשת הצעות לקרן המחקר מאל"ו 2017

הקרן למענקי מחקר (להלן: "הקרן") של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה – ע"ר (להלן: "מאל"ו") הוקמה במטרה לקדם את

הידע ואת השימושים במבחנים, וכן מתודולוגיה וכלים סטטיסטיים ופסיכומטריים שונים בתחומי החינוך, הייעוץ וההשמה

המקצועית, ובתחום לקויות הלמידה. הקרן מציעה תמיכה כספית למחקרים הנעשים במוסדות להשכלה הגבוהה בישראל

בשיתוף פעולה עם חוקרי מאל"ו, והכל בהתאם לתקנון הקרן כפי שייקבע מעת לעת על ידי מאל"ו.

נושאי המחקר

הקרן תתמוך בנושאים שעשויים לקדם את ההבנה, הידע, השימושים והפיתוח של מבחנים ושל כלי מדידה והערכה פסיכומטריים,

פסיכולוגיים, אבחוניים וייעוציים, ואת הקשרים בין אלו לבין ההשכלה הגבוהה ומערכת החינוך והחברה, ובכללם:

  • מתודולוגיות מתקדמות במדידה ובהערכה
  • יישומים במדידה ובהערכה
  • מדידה והערכה כמנוף חברתי, חינוכי, תרבותי וכלכלי
  • סיכונים בתחומי המדידה וההערכה
  • סוגיות חישוביות במדידה ובהערכה
  • סוגיות משפטיות, אתיות וחברתיות במדידה ובהערכה

הרשאים להגיש בקשה למענק מחקר הם חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות אקדמיות (להלן: "המוסד").

מובהר כי המחקרים צריכים להיעשות בשיתוף עם חוקר ממאל"ו, על פי ההנחיות ושיקול הדעת של מאל"ו.

חברי סגל המעוניינים להגיש הצעת מחקר מתבקשים להעביר לרשות המחקר את הצעתם לשם בדיקת השותף הפוטנציאלי מטעם הקרן.

מגיש הבקשה צריך להיות חוקר במוסדו, או חוקר ממאל"ו בשיתוף עם חוקר ממוסד להשכלה גבוהה. מגיש הבקשה

יהיה החוקר הראשי האחראי לביצוע המדעי של המחקר (להלן: "החוקר הראשי").

ההתקשרות היא בין הקרן ובין החוקר הראשי ובין המוסד שהחוקר משתייך אליו.

גובה כל מענק מחקר יהיה עד 50,000 ₪ לשנה, ולשנה בלבד.

המועד להגשת הבקשה בהתאם להנחיות כמפורט בקול הקורא המצורף הוא 28.02.2017

פרטים מלאים:

https://www.nite.org.il

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat