רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

קול קורא למענק לתמיכה במחקר בתחום המוגבלות  מטעם המרכז ללימודי מוגבלות

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי פרדיגמטי אשר במסגרתו מתחדדת ההבנה כי מוגבלות היא תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין השאר, על-ידי גורמים סביבתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים מעבר להיבטים רפואיים או פסיכולוגיים. מטרת המרכז ללימודי מוגבלות, המהווה שותפות בין בית הספר

לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד )האוניברסיטה העברית( ומסד נכויות – Israel Unlimited, הינה לקדם שינוי זה. במסגרת הקול קורא מוזמנים חוקרים, אשר תחום מחקרם הינו מוגבלות בהקשרה החברתי, להגיש מועמדותם למענק המחקר.

 

תחומי המחקר יכולים לכלול )אך לא רק( זכויות של אנשים עם מוגבלויות, פרקטיקה ממוקדות אדם, ייצוגים של מוגבלות בתרבות הישראלית, ואנשים עם מוגבלויות במדינת הרווחה הישראלית.

 

למי מיועד המענק?      חוקרים/ות מכלל החוגים, המחלקות והפקולטות באוניברסיטאות מחקר ומכללות, אשר מחקרם עוסק במוגבלות תוך שימוש בנקודת מבט חברתית. תינתן עדיפות לחוקרים צעירים, לצוות מחקר אינטרדיסיפלינרי, לשילוב חוקרים עם מוגבלות בצוות ולשיתופי פעולה אקדמיה-שדה. כמו כן, תינתן עדיפות למחקר בעל השלכות יישומיות וקידום השדה החברתי.

 

גובה המענק: 25,000 שקלים )לשיקול צוות המרכז ניתן יהיה לחלק את הסכום לזוכה אחד או שניים(.

 

את הבקשה יש להגיש בדוא"ל ל disability.studies@mail.huji.ac.il

 

לוח זמנים:    את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מה   03.12.17 .

פרטים מלאיםhttp://lecturers.haifa.ac.il/he/Src/ResearchAuthority/disabilities.pdf

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat