רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

קול קורא מס' 27/07/19 למחקר ופיתוח בנושא תשתיות ושגרות ארגוניות כבסיס לקידום מיומנויות רגשיות- חברתיות בחטיבות הביניים

קול קורא מס' 27/07/19 למחקר ופיתוח בנושא תשתיות ושגרות ארגוניות כבסיס לקידום מיומנויות רגשיות- חברתיות בחטיבות הביניים

 

משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי פונה בזאת לקבלת הצעות למחקר ולפיתוח תכניות התערבות ופיתוח מקצועי של מנהלים ומורים בנושא תשתיות ושגרות ארגוניות כמקדמות מיומנויות רגשיות חברתיות בחטיבות הביניים.

 

משרד החינוך פונה לקבלת הצעות מחקר שמטרותיו:

 

  • זיהוי או גיבוש של מודל מוצלח ומבוסס מחקר שמוקדו יצירה, קידום ושימור של סביבות ארגוניות )קהילתיות, בית ספריות וכיתתיות( אשר מקדמות מיומנויות חברתיות ורגשיות בחטיבות הביניים
  • פיתוח, יישום והערכה של תכנית להכשרת מנהלים ומורים ליישום תכנית זו בחטיבות הביניים.

 

הצעות בהתאם לדרישות הקול קורא יש לשלוח אל:

תיבת המכרזים, אגף רכש מכרזים והתקשרויות, רח' שבטי ישראל 34 ,ירושלים. יש לציין על המעטפה: קול קורא מס' 27/7/19 למחקר ופיתוח בנושא תשתיות ושגרות ארגוניות כבסיס לקידום מיומנויות רגשיות- חברתיות בחטיבות הביניים.

על ההצעה להתקבל ל- "תיבת המכרזים" בלבד לא יאוחר מיום שני, ט"ז באלול תשע"ט, ה- 16/09/2019 ,עד השעה 11:00 .באחריות המציע לדאוג כי ההצעה תגיע במועד, תירשם ותוכנס לתיבת המכרזים.

 

פרטים מלאים : http://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/DevelopmentInfrastructureKOK.pdf

 

 

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat