רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

קול קורא קרן מרכזית 2019

יעדי המו"פ של קרן המדען המרכזית לשנת 2019 מבוא והכוונות

 

במקרים רבים בהם נדרש פתרון לבעיות מחקריות מרכזיות במו"פ היישומי החקלאי, שילוב נכון של התמחויות ממגזרים שונים יוצר את המארג עם סיכויי ההצלחה המרביים להשגת יעדי המחקר ופתרון

הבעיה המוצגת. אנו מצפים לבנית יכולות אילו גם אם מדובר בתכניות מחקר פרטניות המופעלות בתקציבים מצומצמים. הדגש על יכולות צוות המחקר להציג גישה חדשנית וייחודית לטיפול בבעיות

החשובות למשק החקלאי, הכפרי, תושבי המדינה והעומדות ביעדי הקרן והמשרד.

ועדת כלכלה, שיווק ופיתוח הכפר

כלכלה, שיווק ופיתוח הכפר )השנה יופעל רק פורום וועדת שיפוט ללא שלב ההיגוי(.

מטרות המחקר בתחום הכלכלה, השיווק ופיתוח הכפר הן: )א( יצירת ידע כלכלי ושיווקי לטובת ענף החקלאות שיאפשר פיתוח ואופטימיזציה של הייצור החקלאי, )ב( חקר תמורות במרחב הכפרי, לצורך

יצירת תשתית מידע לפיתוח מרחב זה, תוך שמירה על המאפיינים הייחודיים שלו, )ג( יצירת תשתית לקבלת החלטות למדיניות חקלאית ומדיניות לפיתוח המרחב הכפרי. להלן יעדי המחקר הפרטניים:

 

.1 אסטרטגיות ייצור ושיווק תוצרת חקלאית לשיפור התמורה לחקלאי ולצמצום פערי התיווך:

דרכים להוזלת עלויות הייצור והשיווק החקלאי, הקטנת פחתים ואובדן מזון, התאגדויות ואיגום ענפי, תמחור יעיל, בניית מודל שרשרת שיווק, בחינת יישום של ייצור ושיווק חקלאי של גידולים

שונים באזורי הארץ השונים, בחינת שווקים וכלים לפיתוח הייצוא של תוצרת חקלאית, ידע וטכנולוגיות חקלאיות, הבנת התנהגות הצרכנים של תוצרת חקלאית טרייה.

 

.2 שירותי מערכת של ענפי חקלאות ודרכים לקידום חקלאות סביבתית: אמידה כלכלית של תועלות לא שוקיות, ניתוחי עלות תועלת של רגולציה סביבתית, בחינה של טכנולוגיות משמרות

סביבה לעומת עלות.

 

.3 ניתוח התמורות במרחב הכפרי וכלים לפיתוח וחיזוק המרחב הכפרי: גיוון תעסוקות, דמות הישוב הכפרי המתחדש בראיה לעתיד, השפעת ירידת מספר החקלאים על אופי ההתיישבות

הכפרית ושילוב של אוכלוסייה כפרית חקלאית ולא חקלאית.

 

.4 סוגיות במדיניות חקלאית: מדיניות בענפים המתוכננים, הצורך בסטנדרטי איכות רשמיים, מדיניות יבוא, עלות ותועלת של רגולציה, מודלים לניהול סיכונים בחקלאות

 

מועד אחרון להגשה אלקטרונית של הבקשות למענק מחקר על ידי רשויות המחקר לאתר  המדען הראשי: 8.3.18 עד השעה 15:00

מועד אחרון להגשת עותק קשיח למשרדי לשכת המדען הראשי של הבקשה למענק מחקר  הכוללים חתימות וחותמות: 15.3.18 עד השעה 15:00

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat