רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

קרן המחקרים

בהתאם לסעיף 36 לחוק הביטוח הלאומי התשי"ג (1953), המוסד רשאי לתת מענקים למחקרים בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה.

זאת במטרה להרחיב את מאגרי המידע והתשתית המחקרית בתחומי פעילותו של המוסד לביטוח לאומי ובנושאים הנוגעים למדיניות החברתית-כלכלית, שוק העבודה ושירותי הרווחה.

להגשמת מטרה זו המוסד לביטוח לאומי מקצה במסגרת תקציבו השנתי (המאושר) תקציב ייעודי לסיוע במימון מחקרים.

אופן הגשת הבקשות וטפסים רלוונטים

 

בקשה למענק מחקר יש למלא על גבי טופס בקשה למענק מחקר.

בקשה למענק לתלמידי תואר שלישי יש למלא על גבי טופס בקשה למענק לתלמידי תואר שלישי.

 

על החוקר יהיה למלא שאלון ניגוד עניינים וקירבה משפחתית לעובדי המוסד לביטוח לאומי.

יש להגיש בשפה העברית 2 עותקים מלאים וחתומים של הבקשה.

בנוסף, תוגש הבקשה (בקובץ WORDׂׂ) באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת:

research@nioi.gov.il

 

כתובת למשלוח הצעות ובקשות:

ועדת מחקרים

מינהל המחקר והתכנון

המוסד לביטוח לאומי

שדרות וייצמן 13, ירושלים 91900

 

גובה הסיוע וסוגי המענקים

 

מחקר רגיל – המוסד רשאי להמליץ על מימון מלא של עלות מחקר

שתקציבו הכולל אינו עולה על 200,000 ש"ח. (כולל תקורה).

מחקר מקיף – המוסד רשאי להתנות את אישור המענק בהשתתפותם

של גורמים נוספים במחקרים שתקציבם הכולל עולה על 200,000 ש"ח.

 

מחקרים שתקציבם הכולל עולה על 400,000 ש"ח יאושרו במקרים חריגים בלבד, וזאת במיוחד כאשר המחקר כרוך בבניית בסיס נתונים שאינו קיים, או כשמדובר בסקר ליצירת מאגר נתונים רחב היקף. עדיפות תינתן להצעות למאגרי נתונים הרלוונטיים לעבודת המוסד.

 

מענקים לסטודנטים – במטרה לעודד חוקרים צעירים לעסוק בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה, המוסד רשאי להעניק מענק כספי לסטודנטים הלומדים בארץ ומגישים עבודות מחקר (תיזה) לקראת תואר שלישי.

 

כל שנה יחולקו מענקים ספורים בסכום שלא יעלה על 40,000 ש"ח לכל אחד

 

פרטים מלאים : https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/default.aspx

 

 

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat