רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

FW: קול קורא להגשת הצעות למחקר במרכזי המו"פ האזוריים שאינם זכאים לגשת למענקי מחקר בינלאומיים לשנת 2019

 

שלום רב,

 

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת הצעות למחקר במרכזי המו"פ האזוריים שאינם זכאים לגשת למענקי מחקר בינלאומיים לשנת 2019

 

קול קורא להגשת הצעות למחקר במרכזי המו"פ האזוריים שאינם זכאים לגשת למענקי מחקר בינלאומיים לשנת 2019

 

במסגרת פעולות משרד המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד) לפיתוח תשתיות מו"פ ולקירוב הדדי בין המדע לקהילה בכלל ולקהילה בפריפריה בפרט, מעודד המשרד את קיומו וביצועו של מחקר ופיתוח יישומי באזורי הפריפריה, על ידי חוקרים מהאזור ולמען האזור, באמצעות מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים.

 

בין מרכזי הפיתוח האזורי מצויים שניים אשר אינם זכאים להגיש בקשות עבור מענקי מחקר בינלאומיים בשל מיקומם הגיאוגרפי, וכתוצאה מכך נפגעת עשייתם המדעית והתפתחותם המקצועית בהשוואה למרכזי מו"פ אחרים:

  • מכון שמיר למחקר (ע"ר) – הממוקם במועצה המקומית קצרין;
  • מו"פ אזורי מזרח: יו"ש ובקעת הירדן– הממוקם בעיר אריאל.

על-מנת לסייע בצמצום הפער הנגרם מכך בין שני מרכזי מו"פ אלו למרכזי המו"פ האחרים יוצא המשרד בקול קורא זה לשם הענקת מענקי מחקר למרכזים אלו, על בסיס תחרותי.

 

בהתאם לכך, המשרד מבקש לקבל הצעות לביצוע מחקרים במרכזי המו"פ האזורי הנ"ל, העוסקים בנושאים בעלי אופי יישומי – כלכלי, סביבתי או חברתי, הקשורים לאזור שבתחומו פועל מרכז המו"פ האזורי, בכפוף לתנאי הקול הקורא כפי שיפורטו להלן.

 

ניתן להגיש הצעות בכל תחומי המדעים כפי שהיה מקובל עד כה.

 

מועד אחרון להגשת ההצעות:

פרק הזמן להגשת ההצעות על ידי החוקרים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות ברשות המחקר הינו מיום פרסום הקול הקורא ועד יום רביעי, ד' באלול תשע"ט, 4.9.2019 עד השעה 15:00.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות על ידי המוסדות הינו לא יאוחר יום רביעי, יא' באלול תשע"ט, 11.9.2019 עד השעה 12:00. (להלן – המועד הקובע). זהו המועד בו נדרשים המוסדות להגיש את ההצעות למשרד באמצעות המערכת המקוונת באופן סופי.

 

הערה: יובהר כי נכון למועד פרסום קול קורא זה לא קיים תקציב לביצוע ההתקשרות לביצוע הפעילות. ההתקשרות מותנת בקיום תקציב ייעודי מתאים בתקנה הרלוונטית. לא תבוצע כל פעילות בעניין הנ"ל לפני חתימה על הסכם התקשרות עם המשרד ע"י מורשה החתימה.

 

 

 

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat