מלגות והלוואות

מידע על מלגות והלוואות שונות.

ענת פרץ – מרכזת סיוע כלכלי לסטודנט

טלפון: 04-6423418 דוא"ל: anatp@yvc.ac.il    

מלגות מכללה

אין צורך להגיש בקשה.
הסטודנטים הזכאים לפרסי הצטיינות יקבלו הודעה על כך ממשרד דיקן הסטודנטים.

פרס הצטיינות לתואר ראשון
הפרסים מוענקים לסטודנטים מן המניין הלומדים בשנה השנייה והשלישית לתואר בוגר, אשר אינם לומדים בתוכניות מיוחדות ואשר היקף לימודיהם בשנה האקדמית הנוכחית ובשנה האקדמית החולפת הינו 30 נ"ז לפחות.
הפרס מוענק בכל חוג לשניים וחצי האחוזונים הראשונים בגין ממוצע השנה הקודמת, בתנאי שממוצע הציונים מעל 90 ובכפוף לאישור ועדת מלגות. במידה והופסקו לימודי הסטודנט, מכל סיבה שהיא, יבוטל הפרס.

פרס הצטיינות לתואר שני
פרסי הצטיינות לתואר שני ניתנים בכל תוכנית לסטודנט אחד, מן המניין, אשר היקף לימודיו בשנה האקדמית הנוכחית ובשנה האקדמית החולפת, תואם לנדרש על פי תכנית הלימודים שלו, ואשר הישגיו הלימודיים בשנתו הראשונה ללימודי התואר השני הינם הגבוהים ביותר, בתנאי שממוצע הציונים מעל 90.

לפרטים נוספים: מרכזת מלגות – גב' ענת פרץ
טל': 04-6423418 anatp@yvc.ac.il

מלגות סיוע דיקן הסטודנטים ניתנות לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי.

טופס הבקשה המקוון לשנה"ל תשפ"ג מפורסם בתחנת המידע האישית > הגשת בקשות > בקשה למלגת סיוע
יש לעיין בדף ההסבר והפרטים המצורף.

המלגה ניתנת לסטודנט בשלוש שנותיו הראשונות לתואר בוגר ואשר היקף לימודיו בשנה אקדמית בה הוגשה הבקשה הינו לפחות 25 נ"ז. בחוגים לסיעוד ותקשורת חזותית ניתן המלגה בארבע השנים הראשונות.

המלגה ניתנת לסטודנט בשתי שנותיו הראשונות לתואר מוסמך ובתנאי שלומד תוכנית לימודים מלאה.

לאורך כל השנה ובכפוף לאפשרויות תקציביות, מלגות המכללה ניתנות על סמך הבקשה למלגת סיוע כלכלי, לכן מומלץ (גם במקרה של לבטים) להגיש את בקשה למלגה.

לפרטים נוספים ושאלות:
יש לפנות באמצעות תחנת המידע האישית > הגשת פנייה > פניה לחוג/מדור/גורם אחר > דיקנאט – מלגות

היחידה למעורבות חברתית במשרד דיקן הסטודנטים יוזמת ומפעילה תוכניות ליצירת שיתוף פעולה בין הסטודנטים לקהילה. התוכניות החברתיות- קהילתיות מגוונות ומתייחסות לאוכלוסיות ולתחומים שונים: עבודה עם ילדים ונוער, נוער בסיכון, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, קשישים ועוד. לכל תוכנית מסגרת פעילות ייחודית.
גובה המלגה הוא בהתאם למספר שעות הפעילות הנדרש.

הקבלה לפרויקטים למעורבות חברתית הינה על בסיס ראיון אישי והתאמה לפרויקטים.

מספר המקומות מוגבל.

יש לבחור בפרויקטים מועדפים מתוך רשימת הפרויקטים.

לפרטים נוספים ושאלות:
יש לפנות באמצעות תחנת המידע האישית > הגשת פנייה >
פניה לחוג/מדור/גורם אחר >
דיקנאט – היחידה למעורבות חברתית ותקווה ישראלית

מלגות חיצוניות

פר"ח הינו פרויקט חונכות שבמסגרתו נפגש החונך עם תלמיד (או תלמידים) פעמיים בשבוע לפגישות בנות שעתיים. ההשתתפות בפרויקט פתוחה בפני כל סטודנט ללא קשר לתחום לימודיו. הפגישות נערכות במקום ובזמן הנוחים לחונך ולחניכו ומתקיימות בהן פעילויות שמטרתן העשרת עולמו של הילד, חיזוק בטחונו העצמי וסיוע בתחום הלימודי.

סטודנטים שיימצאו מתאימים יקבלו בתמורה לפועלם מלגה.

ההרשמה נעשית באמצעות אתר האינטרנט.

פר"ח לשם
פרויקט פר"ח – לשם, הנו פרויקט חונכות בשיתוף עמותת לשם. עמותת לשם הנה עמותה לקידום סטודנטים עם לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה.
במסגרת הפרויקט, סטודנטים עם מיומנויות למידה אפקטיביות חונכים סטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב במסגרת סיוע הניתן להם מטעם מרכז התמיכה לסטודנטים עם לקוית למידה במכללה.
בתמורה לחונכות (הכוללת 4 שעות שבועיות) החונך מקבל מלגה.

לפרטים נוספים:
משרדי פר"ח באקדמית עמק יזרעאל, בנין 6 קומה 1, טל': 04-6423410
מנהלת פר"ח באונ' חיפה, טל': 04-8240526 04-8240547
אתר פר"ח

פרויקט בו מעביר הסטודנט פעיליות העשרה לקבוצות קטנות של תלמידים בביה"ס יסודי / גן חובה.
היקף הפעילות: ארבע שעות שבועיות בבוקר אחד. 100 שעות לאורך כל השנה ועוד 13 שעות הדרכה.
בתמורה לפועלו מקבל הסטודנט מלגה בגובה 60% משכר הלימוד.

לפרטים נוספים:sachlav@marmanet.co.il
ובטל' 073-2955698

 

מלגה ללומדים בפריפריה (החזר חוק חיילים משוחררים)
במידה ואתם לומדים באזורי עדיפות לאומית, הנכם זכאים להשתתפות במימון שכר לימוד, מלגת לימודים לשנת הלימודים הראשונה בתואר ראשון בלבד, מהקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה.

מלגת ממדים ללימודים
אוכלוסיית יעד – לוחמים משוחררים, חיילים בודדים, עולים, מקבלי תשלומי משפחה ובני מיעוטים שהתגייסו לאחר 1.7.2013 ושירתו שירות מלא ותקין.

תכנית מלגות IMPACT
תוכנית מלגות של "ארגון ידידי צה"ל בארה"ב" FIDF המוענקת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם של צה"ל. המלגה בגובה 5000$ מלווה את הסטודנט לאורך שנות לימודיו בתואר.

קרן גרוס
קרן מלגות לסטודנטים משוחררי צבא / שרות לאומי אשר עונים על תנאי הקרן ותוכניות הסיוע המוצעות
המלגה בגובה של עד 5500 ש"ח

קרן הישג
קרן מלגות לסטודנטים משוחררי צבא אשר הוכרו כ'חיילים בודדים' בצה"ל.
המלגה כוללת מימון שכ"ל לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות (עד 30,000 לכל שנת לימודים).

מלגת משרד החינוך היא מלגה הניתנת על ידי משרד החינוך לסטודנטים במוסדות לימודים בישראל. המלגה מיועדת לסטודנטים בעלי מעמד של תושבי קבע בישראל, הלומדים לתואר ראשון. בכדי לקבל את המלגה ממשרד החינוך יש למלא טופס הרשמה אינטרנטי באתר משרד החינוך.
הפרטים המלאים בנוגע לדרישות מובאים בטופס המלגה.

מינהל הסטודנטים
מימון הלימודים לסטודנטים עולים הנמצאים זכאים.
מינהל הסטודנטים מחוז חיפה:
רח' פל-ים 15, חיפה טל': 04-8631141

מלגת מרום
מלגה לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר נולדו בארץ או נמצאים בה מעל 15 שנה, המתחילים ללמוד שנה א' לתואר ראשון או שני בשנת הלימודים תשפ"ג*.
הזכאות למלגה תיבחן על פי קריטריונים סוציואקונומיים ותחומי הלימוד לתואר.
הזכאים למלגה יוכלו לקבל 10,000 ₪ עבור כל שנה בתואר, במקביל לפעילות חברתית.
המתחילים תואר שני יוכלו לקבל מלגה בגובה 10,000 ₪ עבור שנת הלימודים הראשונה בלבד.

*במוסדות בתקצוב ות"ת וכן במוסדות שאינם בתקצוב המדינה.

 

ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה (נאקוג')
קרן מלגות סיוע עבור סטודנטים יוצאי אתיופיה. המלגה נתינת לסטודנטים בשנה ב' אשר סיימו את שנת לימודיהם הראשונה בהצלחה.

קרן רוקייה ביאדסי למען סטודנטים ערבים
קרן מלגות לסטודנטים ערביים ישראלים משנה ב'.
כתובת: רח' בית חולים 10, ת"ד 1065, באקה אל גרביה 30100. טלפון: 04-6382723

קרן המלגות לערבים ויהודים על שם ויסאם חמיס
קרן מלגות לסטודנטים ערבים ישראלים הלומדים לקראת תואר ראשון.
טלפון: 04-6786721

קרן מלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים
מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני מהחברה הדרוזית והצ'רקסית.
כתובת: רח' פל -ים 15, בניין ב', חיפה 33095. טלפון: 04-8632500 – מר מהנא פארס

מלגות הוואקף המוסלמי
מלגות לסטודנטים מוסלמים הלומדים לקראת תואר ראשון.
פרטים נוספים: משרד רוה"מ דוא"ל: milga@pmo.gov.il

קרן עמותת אקראא
מלגות לסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון או שני.
מלגה זו מותנת בתרומה לקהילה בהיקף של 60 שעות שנתיות.
טלפון: 04-6111081 דוא"ל office@eqraa.com

מועדון אנשי העסקים הערבים בישראל
הקרן מסייעת לסטודנטים ערבים אזרחי המדינה. סכום המלגה נע בין 2000 – 6000 ש"ח.
יש צורך בהגשת טפסים ומכתב המלצה.
פרטים נוספים וטפסי בקשה טל': 04-6563421 פקס: 04-6083434 ת"ד 4030 נצרת עילית מיקוד 16140

ארתקאא
מלגות לסטודנטים ערבים, דרוזים וצ'רקסים אשר לומדים בשנה הראשונה לתואר ראשון.
ההרשמה תפתח בחודש אוקטובר 2022.

    רוצה לדבר עם יועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ