ויתור על שירותי רווחה – מיועד לסטודנטים שנה א' בסמסטר אביב תשפ"ג בלבד