ויתור על חברות באגודת הסטודנטים – מיועד לסטודנטים שנה א' בסמסטר אביב תשפ"ג בלבד