שירותים לסטודנטים – עמוד ישן

דקנט הסטודנטים

הרשות המרכזית במכללה, שמטרתה לסייע לסטודנט ללמוד ולסיים את לימודיו בהצלחה. המשרד פועל לרווחת הסטודנטים ומסייע בבעיות אישיות, אקדמיות וכלכליות, תוך עבודה משותפת עם הרשויות האקדמיות והמנהליות של המכללה ועם אגודת הסטודנטים. בנוסף, משרד דיקן הסטודנטים פועל מתוך מטרה להגביר המעורבות החברתית וגיבוש האחריות החברתית שבין האקדמיה והקהילה.

מיכל מן

ד"ר מיכל מן

דיקן הסטודנטים

סטודנטית חושבת כשאצבעותיה על הסנטר

מרכז המידע

מרכז המידע לשירותי הדקנט מסייע לסטודנטים לקבל את השרות המדוייק, כגון: עזרה במיצוי זכויות או עזרה במיצוי זכויות.

המרכז פעיל בימים א-ה' בשעות 9:00-18:00

מומלץ לפנות באמצעות תחנת המידע או בטל' 04-6423449

 

זכויות אוכלוסיות מיוחדות

היחידה להעצמה חברתית-תרבותית מכוונת להעניק שרות ולסייע במיצוי זכויות לסטודנטים מקבוצות שונות כגון: משרתים במילואים, סטודנטיות בהריון, סטודנטים יוצאי אתיופיה, סטודנטים בני החברה הערבית ועוד.

סטודנט

סיוע לימודי

מערך מקיף של האקדמית עמק יזרעאל המעניק תמיכה לימודית לסטודנטים הנתקלים בקושי לימודי.

תמיכה רגשית

השירות הפסיכולוגי ניתן לכל סטודנט הזקוק לסיוע במגוון מצבים רגשיים ומהווה כתובת מיידית, נגישה וזמינה.

♥ יעוץ ותמיכה אישית ע"י יועצת במכללה
♥ טיפול פסיכולוגי בעלות מסובסדת, חרדת בחינות (ניתן ע"י פסיכולוגים ועובדים סוציאליים).
♥ אימון אישי להתנהלות בלימודים.

 

נציבות פניות סטודנטים

דיקנית הסטודנטים משמשת כנציבת פניות הסטודנטים, ושואבת סמכותה מנשיא המכללה.
אל הנציבות זכאי לפנות כל סטודנט (למעט אם הוא הורחק מלימודים מטעמי משמעת) הסבור כי נגרם לו עוול אישי או קיפוח על ידי מרצה, עובד מנהלי, או כל רשות מרשויות המכללה, וזאת לאחר שמוצו כל ההליכים המקובלים. כמו כן, סטודנט רשאי לפנות לנציבה, על מנת להתייעץ עמה בדבר הגשת קבילה.
קבילה תוגש לנציבות פניות הסטודנטים בכתב ותפרט את המעשים, או המחדלים, שבגינם היא מוגשת. על הקובל לצרף כל מסמך המצוי בידיו ושיש לו נגיעה לנושא הקבילה. קבילה תוגש לא יותר מחמישה שבועות מהיום בו התרחשה הסיבה לקבילה. קבילה תוגש בכתב ובחתימתו של הקובל. במקרה ונשוא הקבילה הוא דיקנית הסטודנטים, או הנושא בתפקיד במשרד דיקן הסטודנטים, יש להפנות את הקבילה לנשיא המכללה.

מנהל הסטודנטים

מנהל סטודנטים אחראי על פעילויות שונות הכוללות שירותים לסטודנטים ותשתיות במהלך חיי הסטודנט במכללה מפנייתו הראשונית והגשת מועמדות ללימודים ועד לשלב קבלת הזכאות וסיום התואר. הפעילויות המתבצעות במסגרת מנהל תלמידים: מידע, הרשמה וקבלת תלמידים, פרסום שנתון המכללה, פרסום המדריך לנרשם, פרסום נהלי ותקנוני המכללה, רישום לקורסים, תכנון וניהול מערך הבחינות, תכנון הקצאת כיתות לימוד וציוד לימודי, ניהול מערך קליטת ציונים, הפקת אישורים, הנפקת זכאות, הנפקת תעודות בוגר וטיפול בבוגרי המכללה. מחלקת מנהל תלמידים מתחייבת לשפר כל העת את איכות חיי הסטודנטים בהתנהלות מול המערכות המנהלתיות השונות במכללה ושמה לעצמה מטרה לשפר ולהתחדש בשירותים הניתנים לסטודנטים.

גב' אתי שפי

ראש מנהל סטודנטים

מזכירות מנהל הסטודנטים ורכזת שומעים חופשיים - גב' ענת ויס

בנין 4 קומת כניסה, 04-6423464

ימים א'-ה'

09:00-11:00

סטודנטית

מידע לסטודנטים חדשים

שמחים שהצטרפתם לאקדמית עמק יזרעאל.
ריכזנו עבורכם את כל המידע שתזדקקו לו לקראת שנת הלימודים שבפתח.

מדור שכר לימוד ותשלומים

שכר הלימוד באקדמית עמק יזרעאל* הינו שכר לימוד אוניברסיטאי.

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א יהיה בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידי הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה. שכר הלימוד לא כולל תשלומים נלווים, ולא כולל לימודי אנגלית/עברית או קורסי תגבור במידת הצורך.

האקדמית עמק יזרעאל מוכרת לצורך זכאות להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לתקנות קליטת חיילים משוחררים.

    רוצה לדבר עם יועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ