מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

היחידה לאנגלית ועברית מחפש מרצה לקורס: מתקדמים ב'

היחידה לאנגלית ועברית

מחפש מרצה לקורס : מתקדמים ב'

בהיקף 4 שש"ס

סוג הקורס (חובה/בחירה/ עיוני, סמינר, סדנה, תרגיל וכו')

מועד הקורס: סמסטר א' יום שישי 08:00-11:15

כתובת למשלוח קו"ח**:
linorb@yvc.ac.il

 

 

*   המודעה תוסר מהאתר לאחר שבוע מיום פרסומה.

** בעת הגשת המועמדות יש לצרף קורות חיים ולפרט את הניסיון הקודם בהוראת תכני הקורס ולציין כל מידע  רלוונטי נוסף. רק פניות מתאימות תענינה.