מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

למכללה האקדמית עמק יזרעאל דרוש/ה מנהל/ת רכש, מכרזים והתקשרויות

למכללה האקדמית עמק יזרעאל דרוש/ה מנהל/ת רכש, מכרזים והתקשרויות

תיאור התפקיד:
• ניהול וריכוז תחום הרכ ש – הבנת צרכי הרכש של היחידות השונות במכללה, תכנון הרכש בהתאם לצרכים ולתקופות השונות תוך התחשבות בצרכים עתידיים ובניית תכנית הרכש, ניהול הרכש בהתאם לנוהל הרכש המכללתי, ניהול משא ומתן עם ספקים בתחומים שוני ם, עדכון הסכמי התקשרות, מעקב אחר סיומי התקשרויות, הארכת ערבויות, הארכת אישורי ביטוחים, אישור חשבוניות והזמנות ליחידות השונות.
הכנת תיקי הרכש לצורך הצגתם בפני ועדת הרכש, לרבות ניהול הליכים תחרותיים ובדיקת הצעות שהוגשו ע ל-ידי הספקים השונים, וידוא ביצוע של החלטות ועדת
הרכש.
• ניהול וריכוז תחום המכרזים – ניסוח מסמכי מכרזים בתחומים שונים, לרבות לצורך התקשרות עם ספקי טובין, יועצי ם, נותני שירותים, קבלנים וכו', הקפדה על ניהול הליכי מכרז בהתאם לתקנות חובת המכרזים התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה,
זימון ועדת המכרזים, קביעת הנושאים על סדר היום, עדכון ועדת המכרזים בהליכי
המכרז השונים, ריכוז ההשוואה בין המענים השונים המתקבלים במכרז, ניתוח הצעות
הספקים, גיבוש המלצות לדיון בוועדת המכרזים ומעקב אחר ביצוע החלטות וע דת
המכרזים.
• מלאי- מעקב, פיקוח וניהול מלאי המכללה, ניהול ספירות מלאי של המכללה.
• ניהול צוות עובדי מחלקת רכ ש ומכרזים.
• הובלת פרויקטים ומשימות שונות שיינתנו ע"י מנכ"לית המכללה.
דרי שו ת התפקיד:
• תואר ראשון – חובה; מתן יתרון לתואר באחד מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, כלכלה,
תעשייה וניהול, משפטים .
• ניסיון בניהול רכש – יתרון משמעותי.
• ניסיון בניהול צוות עובדים – יתרון .
• ניסיון תעסוקתי בארגון המחויב לחוק חובת מכרזים – יתרון משמעותי .
• ניסיון בעבודה עם תוכנת הפריוריטי ) yitPrior ( במודול רכש ומלאי – יתרון משמעותי .
• יכולת ניסוח מעולה בעברית, בכתב ובע"פ.
• שליטה טובה באנגלית.
גורמי הצלחה מרכזיים בתפקיד:
• יושר ואמינות .
• הבנה עסקית רחבה, יוזמה וראיה מערכתית .
• יכולת מנהיגות, הובלת פרויקטים ותהליכי שינוי .
• יכולת קבלת החלטות ופתרון בעיות .
• יכולת עמידה בלחצים וניהול משימות רבות בו-זמנית.
• יכולת ניהול משא ומתן.
• תודעת שירות מפותחת, יכולת בינאישית גבוהה.
• דיוק, קפדנות, סדר וארגון .
היקף המשרה: מלאה.
כפיפות: מנכ"לית המכללה .
תנאי העסקה: חוזה אישי.