מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

מכרז פומבי מס' 03/21 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה

מכרז מס' 03/21

שלום רב,

מצ"ב קישור למסמכי המכרז, למפרטים ולכתב הכמויות. סיסמא לפתיחת הקישור: 0321.

עדכון מסמכי מכרז שפורסם ביום 13.12.21:

  1. למען הסר ספק יובהר כי נוספה שורה למסמכי המכרז בעמוד 14 לטבלת פירוט המסמכים הנדרשים כדלקמן:"נספח 11 ונספח 14 חתומים על ידי המציע".
  2. למען הסר ספק יובהר כי נפלה טעות בעמוד 3 במספר הטלפון של מזכירות רכש והמספר תוקן כדלקמן: 04-6423435 .
  3. למען הסר ספק יובהר כי נפלה טעות בעמוד 14 סעיף 8 : הבהרות והשלמות יש להגיש עד ליום 29.12.21 תוך ציון שמו ומספרו של המכרז.
  4. התווספו לתיקיית תוכניות חלק 3 תוכניות אלומניום ותכניות תברואה .
  5. מצורף סיכום מפגש מציעים מיום 22.12.21.
  6. מצורף קובץ עדכונים מיום 10.1.22.
  7. מצורף קובץ עדכונים נוספים מיום 19.1.22.

 

לפתיחת התיקייה לחץ כאן