מכרז פומבי 04/20 – שירותי שמירה בקמפוס המכללה ומתחם מעונות הסטודנטים

29 ביולי 2020

מכרז לצורך התקשרות עם חברת שמירה למתן שירותי שמירה בקמפוס המכללה האקדמית עמק יזרעאל ובמתחם המעונות של המכללה הנמצא בכניסה הצפונית לעיר עפולה, ו/או בכל מקום אחר אשר המכללה תקיים בו אירוע ותידרש לנושאי שמירה ואבטחה.