חזון הוגנות מגדרית במכללה

לוגו הוגנות מגדריתהמכללה האקדמית עמק יזרעאל, שוכנת בעמק יזרעאל בין ישובים יהודים וערבים, ובהתאם לכך תמהיל
הסטודנטים הלומדים במכללה, סטודנטים יהודים וערבים, נשים וגברים. המכללה מציעה 14 חוגי לימוד לתואר ראשון, במסלול חד חוגי או דו-חוגי, וכן 5 מסלולים לתואר שני. הסגל האקדמי במכללה כולל 67% נשים ו – 33% גברים.

בהתייחס לתנאי הסף: אנו מצהירים בזאת כי המכללה האקדמית עמק יזרעאל עומדת בתנאי הסף להגשת תוכנית קו המשווה:
ראשית, המוסד מתוקצב ע"י ות"ת; שנית, במוסד מכהנת משנת 2016 יועצת לנשיא להוגנות מגדרית שהינה בדרגת
פרופסור מן המניין. כמו כן, המוסד מתחייב כי בהתאם לקריטריונים, תשולם תוספת שכר בשיעור של עד 10% לשכר הטבלאי בגין ביצוע תפקיד יועצת לנשיא הממונה על הוגנות מגדרית בכל שנה בה יתקבל האשור לתקצוב ע"י ות"ת; שלישית, במוסד מכהנת אחראית למניעת הטרדה מינית, בדרגת פרופ' חבר, ופועלת בהתאם לחוק ולתקנות.
לבסוף, המכללה מגישה את הדיווחים המגדריים השנתיים בהתאם לדרישת מל"ג/ות"ת ומתחייבת לפרסם את הנתונים המגדריים באופן פומבי באתר המכללה.

הקליקו כאן למידע מפורט בנושא

    רוצה לדבר עם יועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ