שאלות נפוצות באתר הספריה*

קסם מכיל את כל סוגי החומר: ספרים, ספרים אלקטרוניים, כתבי עת, כתבי עת אלקטרוניים, סרטים, כלי מחקר, תזות ותזות אלקטרוניות.
הצלמית (אייקון) ליד הפריט מציינת את סוג החומר: ספר, ספר אלקטרוני, כתב עת, תזה, כלי מחקר.
ההסברים הבאים חלים על כל סוגי החומר:

נכנסים לקסם, מתחברים בצידו שמאלי העליון של המסך לחשבון המשתמש באמצעות שם משתמש וסיסמה בהם הנכם משתמשים לצורך גישה לתחנת המידע האישית. רושמים מילת חיפוש ובוחרים בתפריט הנפתח את מרחב החיפוש המתאים לפי סוג החומר המבוקש (“חיפוש כולל” לכל סוגי החומר או “ספרים ועוד” לספרים, סרטים, כלי מחקר או “מאמרים”).

ניתן להגביל את מילות החיפוש לכותר או למחבר.

ניתן לראות מיקום של פריט פיזי בספריה תחת “נמצא ב-…” או ע”י לחיצה על שם הפרסום ושם לראות את “מיקום הפריט”

“גישה מקוונת” רשום כאשר יש גישה מקוונת לפריט בטקסט מלא.

נכנסים לקסם, מתחברים בצידו שמאלי העליון של המסך לחשבון המשתמש. רושמים מילות חיפוש ובוחרים בתפריט הנפתח את מרחב החיפוש התואם את סוג החומר המבוקש ( “חיפוש כולל” לכל סוגי החומר, “ספרים ועוד” או “מאמרים”).

רצוי ל”מקד את תוצאות החיפוש” בצד השמאלי של מסך התוצאות. ניתן לסנן לפי נושא. לחיצה על “הצג עוד” תציג נושאים נוספים. אפשרי לסמן יותר מנושא אחד ע”י לחיצה על הריבוע מימין לנושאים. לוחצים על “החלת מסננים”.

ניתן לסנן לשפה הרצויה בצידו השמאלי של מסך תחת “מקד את התוצאות שלך” => “שפה”.

את תוצאות החיפוש ניתן לסנן לשנים מסוימות בצידו השמאלי של המסך תחת “מקד את התוצאות שלך” => “שנת פרסום”. רושמים את שנות הפרסום מ- ועד ולוחצים על “צמצם” או מסמנים את הריבוע מימין לטווח השנים ובתחתית המסך לוחצים על “החלת מסננים”.

פרקים מתוך קבצים ערוכים יש לחפש לפי שם הספר ולא לפי שם הפרק/מאמר או מחבר הפרק/ מאמר.

נכנסים לקסם. מתחברים לחשבון המשתמש בצדו השמאלי. רושמים מילות חיפוש ובוחרים את מרחב החיפוש “ספרים ועוד”.

ממקדים את החיפוש מצד שמאל תחת “מקד את התוצאות שלך” בסוג החומר: “כלי מחקר”.

לא מצאתם כלי מחקר? ניתן לחזור על החיפוש ב”חיפוש כולל”. יופיעו כלי מחקר שמקורם במכון הנרייטה סאלד. ניתן להזמין שאלונים אלה באמצעות השאלה בין ספריתית.

ניתן לחפש תזות בקטלוג המאוחד:

באתר הספריה בוחרים בתפריט הימני ב”כלי חיפוש” ושם בוחרים “ספריות אחרות”.

בקטלוג המאוחד תוכלו למצוא עבודות גמר ממרבית המוסדות האקדמיים בארץ.

ניתן גם מתוך להגיע לקטלוג המאוחד מתוך קסם, לבחור ב”ספריות נוספות” בסרגל העליון באמצע.

נכנסים לקסם: רושמים את שם כתב העת. בוחרים ב”חיפוש ספרים, ספרים אלקטרוניים ועוד”.
לאחר קבלת התוצאות ניתן לסנן לפי סוג החומר בצד שמאל של המסך תחת “מקד את התוצאות שלך” ובוחרים בסוג החומר “כתבי עת”.

נכנסים לקסם ורושמים את שם העתון. בוחרים את מרחב החיפוש “ספרים, ספרים אלקטרוניים ועוד”.
ניתן לסנן את התוצאות במצד שמאל של המסך ב”מקד את התוצאות שלך” בסוג החומר: “כתבי עת”.
עתונים יומיים נמצאים אצלנו בפורמט ממוזער (מיקרופילם).
מיקרופילם
אוסף הזיעורים הכולל עתונות יומית בעברית בצורת מיקרופילם, נמצא באולם 3 בקומה א’.
הקריאה בפרסומים השונים וצילום המסמכים נעשים במקום באמצעות מכשיר הקורא מיקרופילם.
ניתן לצלם באמצעות מצלמה דיגיטלית/טלפון בכל אחד מקוראי המיקרופילם. יש להקפיד שהכתבה מספיק ברורה לפני שמצלמים.

נכנסים לקסם. מתחברים לחשבון המשתמש לפי פרטי תחנת המידע האישית לסטודנט. רושמים מילות חיפוש ובוחרים את מרחב החיפוש “מאמרים“.

במידה והמאמר לא נמצא, מומלץ לרשום את שם כתב העת בו פורסם המאמר ואז לבחור את מרחב החיפוש “ספרים, ספרים אלקטרוניים ועוד“.

בכתב העת האלקטרוני או בדפוס ניתן לאתר את המאמר לפי שנת הפרסום, מספר הכרך, מספר הגיליון והעמודים.

נכנסים מאתר הספריה לעמ”ק – עולם מקורות קריאה לקורסים. מזדהים באמצעות מספר זהות והסיסמה של מנהל תלמידים כפי שנכנסים לתחנת המידע לסטודנט.

מצד ימין תחת “חיפוש רשומות” יש לחפש תחילה את הקורס לפי המרצה, הקורס, ומומלץ ביותר לפי קוד הקורס. היכנסו לקורס על לחיצה עליו. לחצו על “הוסף” כדי שבכל כניסה הקורס הזה יופיע ברשימות הקריאה שלך. עברו על השיעורים ומצאו את פריט הקריאה שנתבקשתם לקרוא. כאשר כתוב ליד הפריט “בדקו זמינות” – הפריט מקוון וניתן ללחוץ על קישור ולהגיע לפריט. אם הפריט הוא פיזי יופיע מספר המדף שלו בספריה.

כדי להגיע בגוגל סקולר לטקסט המלא של מאמר שהספריה מנויה עליה עקוב אחר ההוראות גוגל סקולר מחוץ למכללה.

כתבי-עת אקדמיים מתמקדים בנושא אחד ולרוב מוצאים לאור ע”י ארגון, מכון מחקר אקדמי או מקצועי, אוניברסיטה או מכללה.

המאמרים נכתבים ע”י חוקרים ומומחים בתחומם. ההשתייכות האקדמית שלהם רשומה ליד שמם.

לכתבי העת יש מערכת של עורכים שהם מומחים בתחום.

המאמרים מכילים סימוכין והפניות למקורות המוזכרים במאמר. ההפניות רשומות בהערות שוליים בתחתית העמוד או ברשימה ביבליוגרפית בסוף המאמר.

כתבי עת אקדמיים נקראים באנגלית Scholarly.

מאמר מחקרי מציג את התוצאות של מחקר שנערך ע”י המחברים.
מאמר מחקרי מורכב מחלקים כמו: תקציר, מבוא, שיטה, דיון, הצגת מסקנות וסיכום.

כתב עת אקדמי עשוי להכיל גם פרסומים שאינם מאמרים מחקריים כמו מאמרי סקירה: מאמרים שהסוקרים מחקרים שפורסמו במאמרים אחרים, מכתבים למערכת, בקורת על ספר, תגובות קוראים למאמרים מגיליון קודם וכדומה.

לחצו כאן כדי לראות את המבנה של מאמר אקדמי

דף זה הינו תרגום The Anatomy of a scholarly article שנכתב ע”י אנדריאס אורפניידס בספריית אוניברסיטת צפון-קרוליינה (NCSU).

הגרסה העברית בחסות ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה.

כתבי עת שפיטים הם כתבי עת שיש להם מערכת עורכים המקבלים את המאמרים ומעבירים אותם לידי מומחים בתחום השופטים אם המאמר ראוי להתקבל לכתב העת. הם בודקים את ההנחות, שיטת המחקר, התוקף והמהימנות של כלי המחקר והאם התוצאות סבירות ומתקבלות על הדעת. בדרך זו אנו מבטיחים את איכות המאמרים שאנו משתמשים בהם.

מאמרים שפיטים נקראים באנגלית Peer reviewed journals, Refereed.

כתב עת שפיט עשוי להכיל גם פרסומים שאינם מאמרים מחקריים כמו מאמרי סקירה: מאמרים שהסוקרים מחקרים שפורסמו במאמרים אחרים, מכתבים למערכת, בקורת על ספר, תגובות קוראים למאמרים מגיליון קודם וכדומה.

הגישה למאגרי מידע הינה מתוך אתר הספריה.
למאמרים בעברית: בחרו תחת “כלי חיפוש” את “מאגרי מכון סאלד”
לחיפוש במאגרי מידע נוספים:
בחרו “מאמרים, מאגרי מידע”.
אפשר לבחור מאגרי מידע מומלצים לפי החוג או לרשום את שם המאגר בחיפוש.
מאגרים יחודיים ומומלצים לכל תחום מסומנים.

 

הקלידו את הנושא המבוקש כמילת-מפתח או בחרו מהנושאים המוצעים במאגר המידע.

ניתן להגביל את החיפוש לפי שפה, סוג מסמך, שנת הוצאה ופרמטרים אחרים.

ישנם מאגרי מידע המאפשרים להגביל את החיפוש לכתבי-עת אקדמיים מחקריים ושפיטים,

באנגלית כתבי עת אקדמיים ושפיטים מכונים: Scholarly, Peer-reviewed, Refereed

מחפשים מאמרים במאגר המידע. ליד המאמר שבחרת לוחצים על Emek Yezreel Full Text עם סמל הברושים של המכללה. אם המאמר נגיש בטקסט מלא במאגר אחר שעליו הספריה מנויה, יופיע קישור לטקסט המלא.

מנועי חיפוש באינטרנט (למשל:Google ) מאחזרים אתרי אינטרנט מרחבי העולם, ללא סינון.

כך מתקבלת ערבוביה של תוצאות, שתצטרכו להעריך את איכותם האקדמית בעצמכם. במאגרי המידע עליהם מנויה הספריה ניתן לסנן לפי רמת התכנים של המאמרים.

פריטים שתמצאו בחיפוש בגוגל סקולר    על פי רוב הינם ברמה אקדמית, אך החיפוש נעשה באמצעות רובוט ולא באמצעות בני אדם. המערכת מחפשת שרשרת של תווים (אותיות, מספרים, סימנים), ללא הבנה אנושית. לעיתים קרובות מילות החיפוש ימצאו בסוף המאמר או אפילו ברשימה הביבליוגרפית בסוף המאמר ולכן לא יהיו רלוונטיים. אין אפשרות לחפש לפי נושאים.
פריטים במאגרי המידע עברו מפתוח אנושי וכל פריט במאגר קיבל נושא. בדרך זו ניתן להתגבר על מילים נרדפות, הטיות לשוניות, יחיד ורבים וכד’.

ניתן לאתר פריטים שתמצאו בחיפוש בגוגל סקולר ע”י הוספת קישור לספריה שלנו. ראו את ההוראות בקובץ: גוגל סקולר מחוץ למכללה.

זכאים לשירותי השאלה:

 • סטודנטים במסלול האקדמי והקדם אקדמי, חברי הסגל האקדמי והמנהלי.
  שאר המסלולים זכאים לשירותי השאלה תמורת הפקדת פיקדון בסך של 150 ₪ בקופת המכללה.
 • תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל – על סמך אישור בכתב מספרית הישוב או הספריה האזורית נהלל או הפקדת שיק ערבון במועצה האזורית עמק יזרעאל בסך 500 ₪.
 • כל אזרח מעל גיל 18 – תמורת תשלום של 250 ₪ לשנה או 125 ₪ לחצי שנה והפקדת צ’ק ערבון על סך 500 ₪ בקופת המכללה
 • בוגרי המכללה – שנתיים מתום לימודיהם ולמשך שנתיים, תמורת 100 ₪ לכל שנה והפקדת צ’ק ערבון בסך 500 ₪.

זכות שאילת הספרים היא אישית, בהצגת תעודה מזהה ואיננה ניתנת להעברה

הספרים ניתנים להשאלה למשך זמן קבוע מראש:

 • ספרים המסומנים בסרט שחור ניתנים להשאלת לילה, כלומר רק לפרק הזמן בו הספריה סגורה.
 • ספרי יעץ, כתבי עת, קלטות ודיסקים אינם ניתנים להשאלה
 • משך ההשאלה של שאר הספרים תלוי בסטטוס השואל (סטודנט לתואר ראשון, סטודנט לתואר שני, חבר סגל, קורא חוץ וכד’) ובסטטוס הספר (שייך לקריאת חובה לקורס, ספרות יפה וכד’).
 • כדי לבדוק את משך ההשאלה של ספר מסוים, יש להיכנס ל”קסם“, להתחבר לחשבון המשתמש ולבדוק לפי הספר.

 • תלמידי המסלול האקדמי לתואר ראשון זכאים לשאול עד 30 פריטים בו-זמנית
 • תלמידי התואר השני רשאים לשאול עד 50 פריטים בו-זמנית
 • חברי סגל אקדמי ומנהלי זכאים לשאול מספר בלתי מוגבל של פריטים
 • תלמידי שאר המסלולים זכאים לשאול עד 15 פריטים בו-זמנית
 • קוראים אחרים זכאים לשאול עד 5 פריטים

זכות שאילת הספרים היא אישית, בהצגת תעודה מזהה ואיננה ניתנת להעברה

ניתן להזמין פריט המושאל לקורא אחר:

 • נכנסים לקסם.
 • מזדהים ב”כניסה לחשבון משתמש”.
 • מחפשים את הפריט.
 • במידה והספר מושאל יופיע הטקסט “לא זמין בספריה. לחצו להזמנה”. במסך הבא יש לבחור ב”אפשרויות הזמנה” ( שימו לב: ללא הזדהות בחשבון המשתמש לא ניתן להזמין פריט).
 • לא ניתן להזמין ספר הנמצא על המדף.

מעקב אחר מצב ההזמנות:
ניתן לעקוב אחר ההזמנות בחשבון המשתמש – כרטיס הספריה – הזמנות
או באפליקציה של המכללה תחת: ספריה – הזמנות.
ברגע שהפריט המוזמן יחזור, תקבלו הודעה על כך לדוא”ל.

יש לבדוק שוב בקסם אם הפריט אינו מושאל, או מצוי באוסף מיוחד (למשל: אוסף לילה).
לא מצאתם, יש לבדוק אם הספר נמצא בעגלות האיסוף או בחדר הצילום.
קורא שאינו מוצא ספר במקומו ולא בכל מקום אחר בספריה, רשאי לאחר שערך חיפוש על השולחנות והעגלות שבספריה לבקש ממחלקת האיתור, הנמצאת בדלפק ההשאלה, לאתר עבורו את הספר, הספריה תודיע לקורא על מציאת הספר.

הארכת משך ההשאלה מתבצעת אוטומטית כל עוד אין הזמנות עבור הספר.
הארכת ספר מוגבלת לתקופה של שנה לסטודנטים וחברי סגל, לשאר הקוראים לשלושה חודשים.
באחריות הקורא לבדוק את מועד ההחזרה בקסם: “התחברות לחשבון משתמש” – “כרטיס ספריה” – “השאלות”. ניתן לבדוק אם התקבלה הארכה לספר גם בישומון (אפליקציה) של המכללה תחת ספריה.
איחור בהחזרת פריט או בהחזרתו גורר קנס.

מתי לא יוארך משך ההשאלה של הספרים?

 1. הפריט מוזמן ע”י קורא אחר.
 2. הצטבר בקופה קנס לחובת הקורא.
 3. עברה שנה ממועד השאלת הפריט לסטודנטים וחברי סגל, שלושה חודשים לשאר הקוראים.
 4. פג תוקף כרטיס הקורא.

איחור בהחזרת הספרים וקנסות:
על המאחרים בהחזרת ספרים יוטל קנס בשל כל יום איחור – כולל ימים בהם הספריה סגורה.
גובה הקנסות מפורט במודעות בדלפק ההשאלה. הטיפול בחובות לספריה יועבר לשכר לימוד. לקורא המאחר בהחזרת ספר או צובר חוב כספי לספרייה תחסם הגישה לתחנת מידע לסטודנט ולא יינתן אישור נבחן.

יש לבדוק לעיתים קרובות את רשימת הפריטים המושאלים והמוזמנים ב”חשבון המשתמש” בקסם או בישומון (אפליקציה) של המכללה תחת ספריה – השאלות והזמנות.
בדיקה בקסם:

 • מזדהים ב”כניסה לחשבון משתמש”.
 • נכנסים ל”כרטיס ספריה”
 • תחת “השאלות” יופיעו הפריטים המושאלים עם מועדי ההחזרה שלהם.
 • תחת “הזמנות” יופיעו הפריטים המוזמנים עם מצב ההזמנה: “מקום בתור” או “מחכה למזמין”.

שירות ההשאלה הבין ספריתית מאפשר הזמנת ספרים, תזות וצילומי מאמרים של פריטים שאינם מצויים
באוסף הספריה. שירות זה מיועד למרצי המכללה ותלמידיה בלבד.

הזמנת ספר או מאמר בהשאלה בין ספריתית מתבצעת בדלפקי השירות או לדוא”ל illdesk@yvc.ac.il מועד האספקה תלוי במוסד המשאיל.

השירות בחינם.
ההזמנה מוגבלת ל-5 הזמנות למשימה/עבודה לסטודנט בתואר ראשון,
10 הזמנות למשימה/עבודה לסטודנט סטודנט בתואר שני ו BA מצטיינים.
כל הזמנה נוספת בעלות של 25 ש”ח.
למרצים ללא הגבלה.
שירות זה מיועד למרצי המכללה ותלמידיה בלבד.

מועד האספקה תלוי במוסד המשאיל.
במקרה של ספר יש לקחת בחשבון גם זמן הגעה בדואר.

ספר בהשאלה בין ספריתית ניתן להשאלה לשבוע בלבד.
הארכה אפשרית במקרים מסוימים. יש לשים לב שלספרים אלה אין הארכה אוטומטית.
יש לפנות לספריה ולבקש הארכה.
למידע נוסף ניתן לפנות ל illdesk@yvc.ac.il
או לטלפון 04-6423451, 04-6423453

יש להקפיד להתחבר לחשבון המשתמש בקסם, לפי מספר זהות וסיסמה של מנהל תלמידים (תחנת המידע).
אם יש בעיה להגיע לטקסט המלא של פריט כלשהו היעזרו בקבצים המצורפים כאן:
מאמרים מכתבי עת אלקטרוניים שאין גישה אליהם 
הוראות לכניסה הדפסה ושמירת קובץ מספרית כותר

למספור בוורד החל מהעמוד השלישי בעבודה, עקוב אחר ההוראות כאן