תואר ראשון ערבית

מסלולי הלימוד

למה באקדמית עמק יזרעאל?

  • האווירה ייחודית והמיקום סוף
  • מכירים אותך אישית ומקשיבים לך
  • בגלל המרצים שמכירים את השטח
  • התנסות מעשית שתכין אתכם באמת
  • כי עם התואר בא הניסיון

שירות לסטודנטים

המידע המובא בפניכם נועד לשמש אתכם לצרכיכם הלימודיים במשך כל תקופת הלימודים ולהקל עליכם בהכרה ובשימוש בהליכים המנהליים השונים.
כאן תמצאו גישה נוחה למידע והתוכן הנחוצים לכם וכן גישה לשירותים מקוונים שונים.

מזכירויות החוגים, מחלקת מנהל תלמידים על מדוריה השונים, מדור שכ”ל ומשרדי הדיקן עומדים לרשותכם ובשבילכם בכל נושא.

מנהל הסטודנטים

מנהל סטודנטים אחראי על פעילויות שונות הכוללות שירותים לסטודנטים ותשתיות במהלך חיי הסטודנט במכללה מפנייתו הראשונית והגשת מועמדות ללימודים ועד לשלב קבלת הזכאות וסיום התואר.

הפעילויות המתבצעות במסגרת מנהל תלמידים: מידע, הרשמה וקבלת תלמידים, פרסום שנתון המכללה, פרסום המדריך לנרשם, פרסום נהלי ותקנוני המכללה,
רישום לקורסים, תכנון וניהול מערך הבחינות, תכנון הקצאת כיתות לימוד וציוד לימודי, ניהול מערך קליטת ציונים, הפקת אישורים, הנפקת זכאות, הנפקת תעודות בוגר וטיפול בבוגרי המכללה.